Çanakkale Travel
ABC Araç Kiralama   Anzac Hotel
Çanakkale Travel
Çanakkale Travel
Çanakkale Fotoğrafları
Çanakkale Travel
Otel Motel
Çanakkale Travel
Pansiyon ve Öğrenci Yurtları
Çanakkale Travel
Restoran ve Eğlence Mekanları
Çanakkale Travel
İnşaat Firmaları
Çanakkale Travel
Çanakkale Gravürleri
Çanakkale Travel
Çanakkale Savaşları
Eski Çanakkale Fotoğrafları Bu Web Sitesinde...
Çanakkale Travel
 
Ezine Çanakkale Travel

Antik çağda Neandria olarak bilinen Ezine, Hamaksitos’un kuzeyinde , Çığrı dağ yöresinde , Alexadria Troas’ın  doğusunda, bir Aiolya yerleşim merkezidir. Kent M.Ö. 5. yüzyılın sonuna doğru az vergi ödeyerek Attika Delos Deniz  Birliği’ne katıldı. M.Ö. 339 yılında Spartalı Komutan derkilidas’a teslim oldu. M.Ö. 4. yüzyılın sonunda Alexandria Troas ile birleşti. Eski Seminyon Ovasında kurulu bulunan Ezine, Charles Texier’in Küçük Asya isimli yapıtında “Ezne-Enay” olarak adlandırılmaktadır. Ezine’nin  güneyinde Sankrea siperi olarak bilinen yöre, Bizans İmparatorluğunda siyasi suçluların tutuklama yeri olarak kullanıldı. Orhan Gazi döneminde , Türk boylarının bölgeye gelişlerinden sonra Ezine Osmanlı topraklarına katıldı. İlçede Alexandria Troas ve Neandria antik kentinin  eserlerinin yanısıra, Abdurrahman Camii,  Sefer Şah Camii, Ahi Yunus Zayive ve Türbesi, Kemallı köye Aslıhanbey Külliyesi, ve Kestanbol kaplıcaları yer alıyor. Önceleri Danişment Türkleri tarafından Danişment adı ile kurulan köy zamanla genişlemeye başlamış ve Orhan Gazi döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır.Bugün Neandria, Sankrea ve Alexandreia - Troas gibi antik dönemin yerleşme merkezlerinden bir kısmını da hudutları içerisinde barındıran Ezine ilçemizde; Orhan Gazi döneminden, Ahi Yunus Zaviye ve Türbesi, Murad-ı Hüdavendigar döneminden Asılhan Bey Camii ve Kabri, Yıldırım Beyazıt Han döneminden Seferşah Hamamı önemli tarihi varlıklarımız olarak dimdik ayakta durmaktadırlar. Bu şirin ilçemizin önemli e-serlerinden ikisi Cezayirli Hasan Paşa Köşkü ve Asılhan Bey Camii'dir... Cezayirli Hasan Paşa Köşkü - Beşik koyunun doğusunda, donanma için uygun güney rüzgarlarını beklemek üzere Cezayirli Hasan Paşa tarafından yaptırılmış olup, Mahmudiye köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Asılhan Bey Camii, Ezine ilçemizin Kemallı köyünde bulunmaktadır. 14. yüzyılda I. Murat döneminde yapılmıştır. Duvarları, ilk Osmanlı Camilerine oranla daha yüksek olan camii, tek kubbeli ana mekan ve çapraz tonozlu revnaktan oluşmaktadır.

Çanakkale Travel
 
 
Çanakkale Travel
Çanakkale Travel