YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Ezine

Antik çağda Neandria olarak bilinen Ezine, Hamaksitos’un kuzeyinde , Çığrı dağ yöresinde , Alexadria Troas’ın doğusunda, bir Aiolya yerleşim merkezidir. Kent M.Ö. 5. yüzyılın sonuna doğru az vergi ödeyerek Attika Delos Deniz Birliği’ne katıldı. M.Ö. 339 yılında Spartalı Komutan derkilidas’a teslim oldu. M.Ö. 4. yüzyılın sonunda Alexandria Troas ile birleşti. Eski Seminyon Ovasında kurulu bulunan Ezine, Charles Texier’in Küçük Asya isimli yapıtında “Ezne-Enay” olarak adlandırılmaktadır. Ezine’nin güneyinde Sankrea siperi olarak bilinen yöre, Bizans İmparatorluğunda siyasi suçluların tutuklama yeri olarak kullanıldı. Orhan Gazi döneminde , Türk boylarının bölgeye gelişlerinden sonra Ezine Osmanlı topraklarına katıldı. İlçede Alexandria Troas ve Neandria antik kentinin eserlerinin yanısıra, Abdurrahman Camii, Sefer Şah Camii, Ahi Yunus Zayive ve Türbesi, Kemallı köye Aslıhanbey Külliyesi, ve Kestanbol kaplıcaları yer alıyor. Önceleri Danişment Türkleri tarafından Danişment adı ile kurulan köy zamanla genişlemeye başlamış ve Orhan Gazi döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Bugün Neandria, Sankrea ve Alexandreia - Troas gibi antik dönemin yerleşme merkezlerinden bir kısmını da hudutları içerisinde barındıran Ezine ilçemizde; Orhan Gazi döneminden, Ahi Yunus Zaviye ve Türbesi, Murad-ı Hüdavendigar döneminden Asılhan Bey Camii ve Kabri, Yıldırım Beyazıt Han döneminden Seferşah Hamamı önemli tarihi varlıklarımız olarak dimdik ayakta durmaktadırlar. Bu şirin ilçemizin önemli e-serlerinden ikisi Cezayirli Hasan Paşa Köşkü ve Asılhan Bey Camii'dir... Cezayirli Hasan Paşa Köşkü - Beşik koyunun doğusunda, donanma için uygun güney rüzgarlarını beklemek üzere Cezayirli Hasan Paşa tarafından yaptırılmış olup, Mahmudiye köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Asılhan Bey Camii, Ezine ilçemizin Kemallı köyünde bulunmaktadır. 14. yüzyılda I. Murat döneminde yapılmıştır. Duvarları, ilk Osmanlı Camilerine oranla daha yüksek olan camii, tek kubbeli ana mekan ve çapraz tonozlu revnaktan oluşmaktadır.

(EZİNE İLE İLGİLİ GENİŞ FOTOĞRAF ARŞİVİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ)

https://www.canakkaletravel.com/galeri/ezine