YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

12. Uluslararası İz Bilimi Çalıştayı Sona Erdi

06 Temmuz 2013 tarihinde eklendi

Çanakkale’de gerçekleştirilen “12. Uluslararası İz Bilimi Çalıştayı” bilimsel etkinliği sona erdi. Türkiye’den ve İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan, Rusya, Danimarka, Kanada, İngiltere, Tayvan, Brezilya, Macaristan, Kolombiya, Tayvan, İspanya ve Arjantin gibi 19 farklı ülkeden katılımcının yer aldığı etkinlik Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Huriye Demircan (MTA), Prof. Dr. Vedia Toker, Prof. Dr. A. Allan Ekdale (ABD) ve  Prof. Dr. Allen Curran’ın (ABD) açılış konuşması ile başladı. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Mehmet Üzer yaptığı konuşmada  yer altı kaynaklarının aranmasına yönelik temel yerbilimleri araştırmalarını yapmak üzere 1935 yılında kurulan MTA’nın günümüze kadar ülkemizin yer altı zenginliklerini araştırdığını, bulduğu maden yataklarını hizmete sunduğunu ve yapmış olduğu bilimsel çalışmaları ile her zaman yerbilimleri alanında öncü olduğunu söyledi. Çalıştayın Çanakkale‘de yapılmasından dolayı ve Çanakkale Valiliği, Gelibolu Belediyesi ve Gökçeada Belediyesi’ne yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerini de ileten Mehmet Üzer, ayrıca ülkemizin jeolojik yapısını ve gelişimini araştırarak deprem, heyelan ve diğer doğal afetler, kentleşme, yol, baraj, tünel vb. mühendislik hizmetleri ve çevreye ilişkin çeşitli çalışmaların ana altlığı olan değişik ölçekteki jeoloji haritalarını hazırlama ve basımı çalışmalarını yürüttüğünü vurguladı. Kurumun Türkiye diri fay haritası, karst ve mağara araştırmaları, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, küresel ısınma ve çevre kirliliği, tıbbi jeoloji, jeolojik miras, jeoturizm ve jeopark, deniz araştırmaları gibi birçok alanda bilimsel çalışmalar yaptığını, metalik, endüstriyel hammadde ve jeotermal enerji kaynaklarını araştırdığını da belirten Mehmet Üzer,  jeoloji ve madencilik alanında nitelikli eleman yetiştirildiğini dile getirdi.. Çanakkale Valiliği adına Vali Vekili Vali Yardımcısı Cemal Yıldızer de yaptığı konuşmada uluslararası bilimsel etkinliğin ilk defa Türkiye’de düzenlenmiş olmasının önemini ve Çanakkale‘de yapılmasından dolayı memnuniyetini ifade etti. Çalıştayda daha sonra MTA Genel Müdürlüğü kurumsal özelliklerini tanıtıcı bir barkovizyon gösterisi yapıldı. Açılış konuşmalarını takiben bu etkinliğin çağrılı konuşmacısı olan Prof. Dr. M. Cemal Göncüoğlu (ODTÜ) yerli ve yabancı katılımcılara “Türkiye Jeolojisine Giriş” konulu bir sunum yaparak Türkiye’nin jeolojik özellikleri hakkında bilgi verdi. Daha sonra Prof Dr. Ercan Özcan (İTÜ) ise “Trakya havzasının Paleojen sedimanter gelişimi” konulu bir bildiri sundu. Çalıştay kapsamında yerli ve yabancı bilim insanları 26′i sözlü sunum, 15′i poster olmak üzere toplam 41 adet sunum gerçekleştirdi. Çalıştayın sonunda  ise Çanakkale yöresindeki tarihi ve turistik yerleri tanıtmak amacıyla Truva ve Assos gezisi yapıldı. Ayrıca Gelibolu ve Gökçeada yöresindeki iz fosilleri içeren jeolojik birimleri tanıtmak amacı ile de arazi gezisi gerçekleştirildi.

1.827 kez okundu