YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

149 Yıllık Tarihi Hastane Binası “Askeri Sağlık Müzesi” Olacak

Çanakkale'de yıllardır kaderine terk edilen Cevat Paşa Mahallesinde bulunan 149 yıllık geçmişe sahip Askeri Hastanenin “Askeri Sağlık Müzesi” haline getirileceği açıklandı.

09 Ekim 2020 tarihinde eklendi

1871 yılında Sultan Abdülaziz döneminde yapılan Askeri Hastane kaderine terk edilmesi sebebiyle yıllardır harap bir halde bulunuyordu. Bunun üzerine atıl durumda bulunan, eskimeye yüz tutmuş hastanenin mevcut durumdan kurtarılması için gerekli kurumlarla yapılan yazışmalar sonunda mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı’na ait olan tarihi hastane binasının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devri ile ilgili başvurular yapılmıştı. Tarihi Hastane binasının restorasyon çalışmaları ile “Askeri Sağlık Müzesi” haline getirilmesi için çalışmalara başlanmasına karar verilmişti.

Önceki gün tarihi hastane binasının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Türkiye’de daha önce örneğine rastlanmamış bir konsept ile Eski Askeri Hastane bölgesinde yapılacak olan “Askeri Sağlık Müzesi” hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı’dan bilgi aldı.

Askeri Sağlık Müzesi tamamlandığında içerisinde, müze sergi alanı, kütüphane, etkileşimli öğrenme odaları, grup çalışma odaları, Kızılay ilk yardım atölyesi, anatomi atölyesi, tıbbı bitkiler laboratuarı, mikrobioloji ve DNA laboratuvarı, konferans salonu, fuaye, geçici sergi, müze mağaza, İl Kültür Müdürlüğü ofis alanı ve kapalı otopark alanları bulunacak.

Çanakkale’de yapılacak olan Türkiye’deki ilk “Askeri Sağlık Müzesi” daha önce örneğine rastlanmamış bir konsept ile tarihi yaşatmak ve Çanakkale tarihine, kültürüne ve turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

TARİHİ HASTANE HAKKINDA BİLGİ

Çanakkale’de asker hastanelerinin kuruluşu ile ilgili ilk bilgiler 1287/ 1871 tarihli   Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayeti salnamesinde kayıtlıdır. Cevat Paşa Mahallesi Havan Tabya 1. sokaktaki Askeri Hastane binası 1890’lı yıllardan günümüze yarı harabe halde gelmesine rağmen halen tarihe tanıklık ediyor. O yıllarda “Liman Bayırı Mevkii” olarak bilenen bu yer orada yer alan hastanenin varlığı sebebiyle zamanla “Hastane Bayırı Mevkii” adını alıyor. 1911 Trablus savaşı sırasında bir az daha kuvvetlendirilmiş, 1912–1913 Balkan Savaşında bir değişiklik olmamış,1914 I. Dünya Savaşı ve özellikle Çanakkale Savaşı sırasında Merkez Hastanesi adı altında seyyar ordu savaş birimleriyle birlikte “Ağır Yaralılar Hastanesi” olarak 1916’ya kadar hizmet etmiştir. Hastane 1915 yılında, işaretlerinin tamam olmasına, İngiliz haritalarında tamam olmasına rağmen aynı gün iki defa bombalanmıştır. Bomba etkisiyle oluşmuş çukur ve tahribatlar yapılan incelemede açıkça görülmektedir. 1338‘de ise İngilizlerin yerleşmiş olduğu Çanakkale Hastanesi’nde yangın çıkmış, yemekhane, ameliyathane ve telsiz telefonhanesinin zarar gördüğü, B. Osmanlı Arşivi’ndeki Kala-i Sultaniye Mutasarraflığı’ndan yapılan beyandan anlaşılmaktadır. Bina duvarlarında yangın izleri ve yanık ahşap kalıntıları bulunmaktadır. 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması ile bölgeyi işgal eden İtilaf devletleri tarafından askerlikten tecrit edilen Çanakkale’de hastane kapatılmıştır. Lozan Antlaşması gereğince Askeri Bölge sayılmayan Çanakkale’de kolluk kuvvetleri olan Jandarma birliklerinin ihtiyacı için ‘Çanakkale Jandarma Hastanesi’ adı ile 100 yataklı bir sağlık tesisi açılmıştır. 1936 Montrö Anlaşması ile hastane kara ordusu kuruluşuna dahil edilmiştir. Ardından da boşaltılan ve kaderine terk edilen bina günümüze kadar bu hali ile gelmiştir.

(HABER / FOTOĞRAF : Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

(Haber Kaynak ve Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

19.608 kez okundu