YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel
Anzac Hotel Çanakkale Şehitlik Turu

Çadır “Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi” Oluyor

26 Şubat 2015 tarihinde eklendi

Çanakkale Savaşları’nın 90 yıldönümü kapsamında 2005 yılında yapılan, vatandaşlarında “Çadır” olarak adlandırdıkları “90. Yıl Kültür Merkezi”nin yerine “Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi” kuruluyor. 10 yıldan buyana görünümü açısından büyük tepkilere neden olan “90. Yıl Kültür Merkezi”nin yerine “Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi” kurulması için Çanakkale Valiliği ulusal mimari proje yarışması düzenledi. Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada 90. Yıl Kültür Merkezi’nin yerine yapılacak “Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması”nın detayları şu şekilde açıklandı:
YARIŞMANIN AMACI
“Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması” ile ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaşımların, işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teşviki; ilgili mesleklerin gelişmesi; mesleki etik değerlerin pekişmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.
YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ
Bu yarışma Çanakkale Valiliği tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.maddesine göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.
YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU
Yarışmaya konu olan alan, Çanakkale merkez sınırları içinde; 110 ada, 56 ve 12 numaralı parsellerde ve 118 ada, 58 numaralı parselde kayıtlı olan alanların birleşimidir. Yarışmanın konusu bu alanda yer alacak Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi'nin çevre düzenlemeleri ile beraber tasarlanmasıdır.Yarışma alanı yaklaşık 36.000 m²’dir.
AÇIKLAMA
Yarışması arsası, Çanakkale kent merkezinin güneyinde; şehrin büyümesini, doğu yönüne çizdiği pistle sınırlayan (merkeze oldukça yakın) havalimanının güneybatı ucunda yer alıyor. Çanakkale Merkez ve Kepez bölgeleri arasında konumlanan, bugün herhangi bir yer gibi duran bu nokta; yapılmakta olan iki alışveriş merkezi, yeni hizmete giren İl Özel İdare Binası, Vali Konağı, yeni yurt yapıları ile şehrin önemli odaklarından biri haline gelme potansiyeli taşıyor. Yakın tarihte yıkılan kıyı bandındaki eski Tekel depo yapılarının arsasında ise Çanakkale Belediyesi tarafından kamuya açık bir alan oluşturulması öngörülüyor. Atatürk Caddesi ile Troya Caddesi’nin birleştiği mesnet noktasından başlayarak denize doğru uzanan yarışma arsası, çevresi ile kuracağı ilişkilerle kentsel örgütlenmenin bir parçası olmaya adaydır. Yarışmacılardan öncelikle Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi binasını ve yakın çevresindeki açık alanlarını tasarlaması beklenmektedir. Bu kapsamda, yapının ve açık alanlarının birbirleri ile ilişkileri, kente ve kentlilere sunacakları hizmetler ve imkânlar, kentsel doku ve deniz ile bağlantı olanakları da düşünülmelidir. Yarışmacıların kentsel ölçekteki ilişkiler üzerine geliştirecekleri araç trafiği çözümleri odaklı öneriler dikkate alınmayacaktır.  
Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi:
Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi, özel olarak 1915 Savaşı için kurulmuştur. Merkezin işlevi, Çanakkale coğrafyası ile Türkiye ve Dünya Tarihinde önemli bir yer tutan bu savaş için bellek oluşturmaktır. Türkiye ve Dünya'daki yazılı, sesli ve görüntülü kayıtların mümkünse orijinallerinin değilse kopyalarının toplanacağı bu merkezin konunun farklı boyutlarıyla ilgilenen potansiyel farklı kullanıcıları olacaktır. Öte yandan Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi’nin 1915 Çanakkale savaşıyla ilgili birikim sağlayacak ve Çanakkale Savaşı dışındaki diğer sosyal - kültürel etkinliklere ev sahipliği yapması da misyonlarından biri olarak düşünülmektedir. Jürinin önemli bulduğu, ortak kültürel alanlar programının içerdiği mekânların farklı senaryolarla Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi ile şehirdeki başka özel ve kamusal kurumları ve nihayetinde kentlilerin gece ve gündüz kullanımına açık geliştirilmesidir. Merkez yakın çevresine de hizmet etmeli, kamusal yaşantıyı desteklemelidir.
Merkezin her ne kadar kamuya açık olması istenmekteyse de bilhassa randevuyla girilebilen özel kısımları ve yönetim bölümü ayrı ele alınmalıdır. Asgaride bu kısımların teknik işletmesinin, açılış kapanış saatlerinin ayrı olacağı düşünülmelidir.
YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI
Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.
Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak.
Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle, bunların 1.dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak.
Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
Yer görme belgesi almak. ( Müelliflerden biri)
Yarışmaya katılmak isteyenler “Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması şartname bedeli” açıklaması ile 20TL’yi (Yirmi Türk Lirası) İdare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına isim bildirerek yatıracaklardır. Şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine göndererek kaydettirecekler. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecektir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da projeleri yarışmaya katılmamış sayılır.
Ekip olarak katılımlarda tüm müelliflerin TMMOB Mimarlar Odası üyesi olması şarttır.
JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER
DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Ahmet Çınar, Çanakkale Valisi
Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkanı
Nevzat Küçük, Genel Sekreter V.
Mustafa Altındağ, Genel Sekreter Yardımcısı
Ömer Yılmaz, Mimar
ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Arda İnceoğlu, Mimar
 Kerem Piker, Mimar
Aydan Volkan, Mimar (Jüri Başkanı)
Mustafa Haluk Zelef, Mimar
Özgür Başar, İnşaat mühendisi
YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Serap Öbekci, Mimar
Meltem Şarman, Mimar
Erhan Türker, İnşaat mühendisi
RAPORTÖRLER
Serkan Korkmaz Bayram, Şehir Plancısı
Emel Sel, Mimar
RAPORTÖR YARDIMCILARI
Başak Çelik, Mimar
Sakin Yılmaz, Memur
YER GÖRME
Bu yarışmada yer görmek zorunludur. Yer görmenin müellif ekip üyelerinden herhangi birisi tarafından yapılması şarttır. Yer görme karşılığında yarışmacılara bir ödeme yapılmayacaktır. Yer görme bölgesi idarenin iletişim bilgilerinde verilen raportörlük adresinden temin edilecektir.
YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR
Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:
Kimlik zarfı bulunmayan projeler.
Yarışma şartnamesinin “yarışmaya katılma koşulları” başlığında tanımlanan zorunlulukları sağlamayan projeler.
Herhangi bir yerinde eserin sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın ilanı: 23 Şubat 2015
Soru sormak için son gün: 15 Mart 2015
Soruların yanıtlarının ilanı: 19 Mart 2015
Projelerin son teslim tarihi: 11 Mayıs 2015
Posta ile gönderilenlerin kabulü için son gün: 14 Mayıs 2015
jüri çalışması başlangıcı: 15 Mayıs 2015
Kolokyum tarihi: 23 Mayıs 2015
ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.
1. Ödül: 30.000 TL
2. Ödül: 20.000 TL
3. Ödül: 15.000 TL
1. Mansiyon: 8.000 TL
2. Mansiyon: 8.000 TL
3. Mansiyon: 8.000 TL
4. Mansiyon: 8.000 TL
5. Mansiyon: 8.000 TL
Ödül ve mansiyonlar sonuçların ilanından itibaren en geç 30 gün içinde, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29. Maddesine göre net olarak ödenir.
İDARENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Yarışmayı Açan Kurum: Çanakkale Valiliği
Yarışma Raportörlüğü: Çanakkale İl Özel İdaresi
Adres: Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 - 17020 ÇANAKKALE
Telefon: +90 286 220 00 22
Fax: +90 286 212 34 39
E-posta: csam@ilozelidaresi.org
Web: www.canakkaleilozelidaresi.gov.tr
Banka hesap bilgisi: Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale Ziraat Bankası Kordon Şubesi
IBAN: TR440001000813121575925002   (Haber/Fotoğraf: Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

1.202 kez okundu