YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Çanakkale İçin “Kruvaziyer Turizmi” Çok Önemli

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, kruvaziyer turizminin Çanakkale ekonomisi için daha fazla katma değer üretmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi vererek açıklamalarda bulundu. 

12 Haziran 2022 tarihinde eklendi

ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Akın Yalman toplantıda yaptığı konuşmada Çanakkale turizminin önemine değinerek, “Günümüzde alışılagelmiş turizm olaylarından farklı olan kruvaziyer turizmi özellikle üst ve orta gelir grubu turistlerin talep ettiği konfor ve güvenliğin hakim olduğu yüzer otel niteliği taşımaktadır. Kısaca kruvaziyer turizmi; içerisinde konaklama, yeme-içme, seyahat, eğlence gibi birçok paydaş bulunduran entegre kompleks olarak lüks gemilerle gerçekleştirilen bir turizm türüdür. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA)’ne göre son yıllarda dünya kruvaziyer turizminin başlıca bölgeleri;  Karayipler, Alaska, Bahamalar, Hawai ve Akdeniz’dir. Kruvaziyer turizminin ekonomiye etkisi iki ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar, doğrudan ve dolaylı etkidir. Doğrudan etkiler, liman sistemindeki yük ve yolcu hareketleri ile ilgili liman sektörü hizmetleri, yeni liman yapımı, liman genişletilmesi veya liman iyileştirilmesiyle ilgili sermaye harcamaları sonucu ortaya çıkan istihdam ve harcamalardan oluşmaktadır. Dolaylı etki ise doğrudan etkilere ekonomik açıdan bağımlı olan bölgedeki diğer ekonomik aktiviteler üzerinden ortaya çıkmaktadır. Normal bir turistin günlük ortalama harcaması 48 ila 55 dolar arası iken, transit bir limanda kruvaziyer gemi ile seyahat eden yabancı bir turistin yapmış olduğu ortalama harcama 120-130 dolar arasındadır. Dolayısıyla İlimizdeki turizm hareketliliğine önemli bir ekonomik katma değer yaratacak kruvaziyer turizm yolcu profilinim talep ve ihtiyaçlarına göre kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler üretmeliyiz” dedi.

“ÇARŞI ESNAFI OLARAK, KRUVAZİYER TURİZMİ İÇİN ALIŞVERİŞ ROTALARI OLUŞTURMALIYIZ”

ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Kahraman da Çanakkale’de çarşı esnafı olarak kruvaziyer turizmi için kendilerini ve ürünlerini geliştirmeleri gerektiğine inandıklarını ifade ederek, “Yüksek gelir seviyesine sahip olan kruvaziyer müşterilerinin ilgilisini çekecek alışveriş rotaları hazırlamalıyız. Çarşı esnafımızın kruvaziyer turizmi pazarından pay alması hem İlimiz hem de Ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyor. Turizmden gelen sıcak para beraberinde İlimizde turizm ve hizmet sektörü başta olmak üzere birçok sektörün gelişmesine da katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

“KRUVAZİYER YOLCULARINA YÖNELİK DESTİNASYONLAR VE ALTERNATİFLİ TUR PROGRAMLARI HAZIRLAMALIYIZ”

ÇTSO Meclis Üyesi Ahmet Çelik ise Kruvaziyer yolcu profillerinin en belirgin özelliğinin tekrar seyahat etme davranışı olduğunu ifade ederek, “Florida Karayipler Kruvaziyer Birliği (FCCA)’nin hazırlamış olduğu rapora göre kruvaziyer yolcu profillerinin en belirgin başlıca özelliklerini; Yalnız katılımın oldukça düşük, aile veya eş ile katılımın yüksek olması, transit destinasyonların kısıtlı zaman zarfında ziyaret edilmesi, turistlerde beğenilen bu destinasyonlara özel olarak gelme isteği uyandırması, kruvaziyer yolcuları diğer turist tiplerinden daha fazla harcama yapması, seyahat zamanı içerisinde bar ve restoran kullanımının fazla ve planlı günlük tur katılımlarının yüksek olması olarak sıralayabiliriz. Kruvaziyer liman seçiminde belirleyici olan kruvaziyer hatlarıdır. Turistik bir ürünün varlığı ve turistlerce tercih edilebilir olması kruvaziyer hattının seçim sebepleri arasındadır. Bu nedenle mevcut kruvaziyer limanları incelendiğinde, bu limanların tarihi ve doğal güzelliklere erişimin kolay olduğu yerlerde bulunduğu görülmektedir. Bu yıl Türkiye’de 1100 kruvaziyer gemi ile 1,5 Milyon turist gelmesi bekleniyor. Bizimde Çanakkale olarak bu büyük pastandan hak ettiğimiz payı almamız gerekiyor. Uluslararası bilinirliğe sahip en önemli turizm destinayonumuz olan “Troya” ‘nın gücünü kullanarak ilgi çekici diğer destinasyonlarımızı da ön plana çıkaracak çalışmalar gerçekleştirmeliyiz” dedi.

“KRUVAZİYER TURİZMİNİ İLİMİZİN ULUSLARARASI TANITIMI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK GÖRMELİYİZ”

ÇTSO Meclis Üyesi Armağan Aydeğer de turistleri bir şehre, bir bölgeye, bir ülkeye çeken, buralara gelerek turizm arzı olarak sunulan ürünlerden faydalanmasını sağlayan birçok çekicilikler ve varlıklar bulunduğunu belirterek, “Turistlerin ekonomik anlamda talep etmiş oldukları bu istek ve beklentileri onlara sunan, bu hizmetlerden faydalanmalarını sağlayan çeşitli turizm kuruluşları vasıtasıyla turistik ürünlerdir. Bir turizm bölgesinin turistik ürünler açısından kaynakları başlıca iki başlık altında incelenebilir: Birincisi; Bölgenin, iklimi, coğrafyası ve dağılımı, ekolojik özellikleri, doğal güzellikleri ile çekiciliği, bölgede kurulmuş uygarlıklar ve tarihi eserleri, kültür birikimleri, bölgedeki eserlerin mimari özellikleri, bölgenin demografik yapısı ve bunların sunumu gibi doğal yapısı ile ilgili unsurlar, ikincisi; bölgede kurulmuş konaklama, yeme-içme, eğlence, spor tesisleri, alışveriş merkezleri ve hediyelik eşya dükkanları gibi turizm işletmeleridir. Bu iki özellik, birlikte bir turizm bölgesinin turistik ürün açısından çekiciliğini oluşturmakta, talebin bölgeye yönelmesini sağlamaktadır. Kruvaziyer turizminin İlimizde büyümesi ve gelişmesi için her iki başlığa da  yoğunlaşmamız gerektiğine inanıyorum. Ortalama 1 ile 2 gün konaklama potansiyeli olan kruvaziyer turistleri için limana ayak bastıkları andan itibaren ilimizin tanıtımı etkin ve profesyonel olarak gerçekleştirecek platformlar oluşturmalıyız” şeklinde konuştu.

(Haber Kaynak ve Aktif Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

7.800 kez okundu