YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Çanakkale’de Arkeoloji Buluşması

11 Ekim 2009 tarihinde eklendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen "28. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu" Çanakkale'de başladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumun açış konuşmasını yapan Bilim Kurulu Başkanı Kutlu Emre, tarihi özelliğiyle önem taşıyan Çanakkale'de yapılan sempozyumun önemine değinerek, "Kazı ve araştırmaların sonuçlarının duyurulmasının yalnızca bu tür sempozyumlardaki sunumlarla yeterli olmayacağı bir gerçektir. Genel müdürlüğümüzce kazı sonuçlarıyla ilgili bilimsel yayınların en kısa zamanda bilim alemine sunulması temin edilmelidir" dedi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ramazan Aydın, üniversite olarak önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çanakkale'mizde arkeolojinin gelişmesi, bu konuda bilimsel araştırmaların yapılması, bunların yayına dönüştürülmesi, sergilenmesi ve herkesle paylaşılması için üniversite olarak ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgün ise, bu tür sempozyumların sadece bilimsel yönü değil, aynı zamanda çeşitli meslek gruplarını bir araya getirerek dostlukları pekiştiren sosyal bir etkinlik olma özelliği taşıdığını ifade etti. Düzgün, "2005 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 63 Türk, 37 yabancı kazısı, 30 müze kazısı, eski eser ve müze kaçakçılığının önlenmesi amacıyla da acil müdahale gerektiren 85 kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra karayolu ve baraj etkileşim alanlarında yer alan 23 alanda acil kurtarma kazısı ve 4 alanda da yüzey araştırması yapılmıştır. Yine 2005 yılında ülkemizde 665 Türk, 31 yabancı bilim adamı tarafından yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Böylece 2005 yılında 238 adet kazı, 101 adet yüzey araştırması olmak üzere toplam 339 adet bilimsel araştırma gerçekleştirilmiş, 2004 yılına göre yüzde 14 oranında bir artış göstermiştir. 2006 yılı için bakanlığımıza yapılan başvurulardan bu sayının gittikçe artacağı beklenmektedir" şeklinde bilgi verdi. Arkeolojik kazılarla ortaya çıkan bulgular ışığında varılan bilimsel sonuçlar kadar açığa çıkarılan kültür varlıklarının onarılarak gelecek kuşaklara aktarılmasının da önemli bir görev olduğuna dikkat çeken Düzgün, şunları söyledi: "Arkeolojik kazılarda ve kazı alanlarında yapılacak restorasyon, konservasyon proje ve uygulamalarında uyulacak olan usul ve esaslar ile kazı alanlarında yapılacak kazı, restorasyon konservasyon ve çevre düzenleme uygulamalarının denetlenmesine yönelik usul ve esaslara ilişkin 2 yönerge yürürlülüğe girmiştir. Koruma sürecinin tespit, tescil ve planlama olarak tanımlanabilecek olan aşamalarının ilk ve en önemli bölümü korunacak değerlerin doğru tanımlanması, tespiti ve belgelenmesidir. Hızla bozulan, vasıf değiştiren ve yok olan korunması gereken çevre ve onu oluşturan kültürel ve doğal varlıklar hakkında derlenen her türlü bilgi bu yönüyle belgesel bir değer taşımaktadır. Ülkemizin kültür envanterinin hızla tamamlanabilmesi için değerli bilim adamlarımızdan, özellikle yüzey araştırmaları kapsamında çalışma bölgelerindeki kültürel değerleri tespit ederek bu belgelerin bize ulaştırılmasını beklediğimizi belirtmek isterim." Yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılan Anadolu eserlerinin iadesinin, uluslararası işbirliği anlayışı ve hukuk kuralları göz önünde bulundurularak ele alındığını anlatan Düzgün, "İnsanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan eserlerin ait oldukları ülke topraklarında bulundurulması gerektiği konusunda yerli ve yabancı bilim adamlarımızın bizlerle birlikte olduğuna ve bizleri destekleyeceğine inanıyorum" dedi. 2 Haziran tarihine kadar devam edecek olan sempozyumda hafta boyunca 4 salonda kazılara ait 129, yüzey araştırmalarına ait 84, arkeometri çalışmalarına ait 30 ve müze araştırmalarına ait de 31 olmak üzere toplam 274 tebliğ sunulacak. Ayrıca 30 Mayıs'ta Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç yabancı kazı başkanlarıyla bir toplantı yapacak. 

1.946 kez okundu