YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Çanakkale’de Ophryneion Antik Kenti Koruma Altına Alındı

Çanakkale’de merkeze bağlı Erenköy sınırları içerinde yer alan Ophryneion Antik Kenti,  Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile 1 ve 3. Derecede Arkolojik Sit Alanı olarak ilan edilerek bölge koruma altına alındı.

29 Ocak 2020 tarihinde eklendi

Ophryneion Antik Kenti’nin merkeze bağlı Erenköy Köyünün kuzey doğusundan başlayarak batısında kıyı boyunca uzanan bir alana yayıldığını belirten yetkililer, Troya Antik Kenti’nde yılarca kazı başkanlığı yapan Prof. Dr. Manfred Korfman’ın 2 Nisan 1995 tarihli raporunda bu yeri açıkça yazdığını belirttiler. Korfman raporunda,“Boğazın güneyinde bulunan 3 küçük şehir vardı. Bunlar  Aiantenion, Rhoitenion ve Ophryneion. Bunlardan Ophryneion’un yeni 1850’lerde Frank Calvert ve C.T. Newton’un burada yapmış oldukları çalışmalar ve aynı zamanda burada buldukları sikkelerle kesinlikle belli olmuştur. Burası İntepe’nin 1,5 kilometre kuzeyinde yol kenarında (Çanakkale-İzmir Yolu) parkın üstündeki çamlık tepedir. Denizden aşağı yukarı 200 metre yüksekliği vardır. Çanakkale-İzmir yolu şehrin alt kısmını yarıp geçer ve Derindere’nin üst tarafını dolaşır. Yol yapılırken yolun üst tarafında kesit açılmıştır. Kültür tabakası kuzeyden güneye doğru 25-30 santimetre kalınlığında uzanmaktadır. İçinde doğu ve batı doğrultusunda duvar temelleri ve keramik parçaları görülmektedir” ifadelerine yer vermişti. Bunun ardından da bu bölge 2015 yılında Korfman’ın belirttiği diğer arkeolojik alanlar ile birlikte Edirne Kütür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilmişti. Ancak Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2015 yılında alınan Ophryneion Antik Kenti ve çevresine ilişkin 1 ve 3. derecede Arkeolojik Sit alanı sınırlarının Troia Milli Parkı Uzun devreli Gelişme Planı hazırlanması sürecinde 1/25000 ölçekli sit alanı haritasına uyumsuz bulunması sebebiyle yeniden ele alarak görüştü. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 25 Aralık 2019 tarhinde yapılan değerlendirme sonunda Ophryneion Antik Kenti ve civarının 1 ve 3. derecede arkeolojik sit alanı olarak gösteriminin yapıldığı 1/10000 ölçekli sit haritasında uygun olduğunu karar vererek bu bölgeyi koruma altına aldı.

(HABER: Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

(Haber Kaynak ve Aktif Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

3.449 kez okundu