YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Çanakkale’de “Truva Atı Kısa Film Festivali” Hazırlığı

Çanakkale’de bu yıl ilk kez Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi tarafından “Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali” etkinliği düzenlenecek.

01 Şubat 2017 tarihinde eklendi

Uluslararası film festivali ile ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi yetkilileri 27-28 ve 29 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali” etkinliğine başvuruların devam ettiğini belirterek; “Bu yıl birincisi düzenlenecek olan “Uluslararası Truva Atı Kısa Film Festivali”, ülke sinemasının gelişimine katkı sağlayacak yeni sinemacıları teşvik etmek, farklı kültürlerden gelen kısa filmleri seyirciye ulaştırmak, festival aracılığıyla uluslararası kültürel diyaloğu geliştirmek, kısa filmlerin yapımını özendirmek, farklı tür ve temalı kısa filmleri mümkün olabildiğince daha çok izleyiciye ulaşmasını sağlamak, bir festival kültürü içerisinde alanında yetkin profesyoneller ile atölyeler, söyleşi ve paneller düzenleyerek sinemanın tartışılacağı nitelikli bir platformu sağlamak, festival aracılığı ile Çanakkale’nin kültürel bir marka olarak tanınırlığına katkı sağlamayı amaçlıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen festivalin bu yılki organizasyonun yarışma bölümünde tema ve tür kısıtlaması bulunmuyor. Başvuru ücretinin bulunmadığı festivale son başvuru tarihi 19 Mart 2017 olarak belirlendi. Festivalimiz ise 27-28-29 Mart 2017 tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilecek” dedi.

KATILIM KOŞULLARI

1- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen festivalin bu yılki organizasyonun yarışma bölümünde tema ve tür kısıtlaması bulunmamaktadır.

2- Festival için son başvuru tarihi 19 Mart 2017 dir.

3- Festivale başvuru ücretsizdir.

4- Katılımcılar ön eleme için filmlerini vimeo sitesine şifreli olarak yüklemelidir. Vimeo linki ve şifresi ise başvuru formu ile birlikte festival komitesine iletilmelidir.

5- Katılımcıların, gönderecekleri filmin her medyada açılabilecek dijital kopyası (mov, h264, mpeg, mp4 formatları) ile birlikte ayrıca ıslak imzalı başvuru formu, kısa özgeçmiş ve filme ait iki adet fotoğrafın yer aldığı bir DVD de göndermeleri gerekmektedir.

6- Festival 27-28-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, yer, saat ve jüri bilgileri programla birlikte açıklanacaktır.

7- Festivale gönderilecek filmlerin İngilizce altyazısı olması gerekmektedir.

8- Festivale sadece 2015 ve 2016 yılında üretilmiş filmler katılabilecektir.

9- Filmlerin süresi en az 5 dakika en çok 30 dakika olmalıdır.

10- Yarışma ile ilgili iletişim adresi http://www.truvaatikff.org olup yarışma sonuçları aynı adresten duyurulacaktır.

YARIŞMA DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

1- Filmleri değerlendirme aşaması, ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı gerçekleşecektir. Ön elemede başvuru koşullarına tam uygunluk aranacaktır. Koşullardan herhangi birisine uymayan filmler yarışma dışı kalacaklardır.

2- Jüri değerlendirmesinde Senaryo, Kamera, Işık, ses vb. Sinematografik unsurların özgünlüğü, filmin sinematografik anlatısının biçim içerik bütünlüğünü sağlayıp sağlamadığı gibi kriterlerin puanlayacaktır.

3- Jüri değerlendirmesine göre en yüksek puanı alan 10 film Festival Finalisti olarak adlandırılacaktır ve en yüksek puanı alan üç film ödül kazanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ UNSURLAR

1- Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “Başvuru Formu”,

2- Katılımcı tarafından imzalanmış “Katılım Şartnamesi”,

3- Başvuru sahibinin fotoğrafı, iletişim adresi ve telefonları,

4- Uygun formatta kaydedilmiş eser üzerine; eser sahibinin adı ve soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalı,

5- Yarışma komitesinin belirlediği formatta (.mov, .wmv ya da .mp4) 2 adet gösterim kopyası olmalıdır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Yarışma için gönderilen eserlerin kopyaları iade edilmez.

2- Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3- Yarışmaya ekip halinde katılım sağlanması durumunda dahi, şartname ve başvuru formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.

4- Katılımcı/katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

- Gerçek yaratıcısı olduklarını ve/veya eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen veya devren) sahibi olduğunu,

-  Eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu,

-  Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediğini,

- Yaşayan ya da ölü herhangi bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediğini ve lekelemediğini,

- İçeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini,

-   Başka şekilde herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

-  Kullanılacak müziklerin telif sözleşmeleri de festival komitesine iletilir

5- Telif konusunda suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, ÇOMÜ İletişim Fakültesi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde ilgili eser yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.

6- Katılımcı/katılımcılar, başvuru konusu kısa filmin dereceye girmesi halinde ÇOMÜ İletişim Fakültesi’ne ve bu yarışmaya destek veren kurumlara ait internet sayfalarında, sosyal medyada, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda yer ve sayı sınırlaması olmaksızın sınırsız süreyle kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı vereceğini ve bunun için gerekli görülmesi halinde ayrıca bir protokol de imzalayacağını, bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- ÇOMÜ İletişim Fakültesi’nin, katılımcıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

8- Sunulan eserin, diğer sunulanlarla aynı ya da benzer olması durumunda, ÇOMÜ İletişim Fakültesi’nin bu hususu açıklama veya katılımcıları bilgilendirme sorumluluğu yoktur. Katılımcı, şayet sunulan eser; yarışmaya katılım tarihinde kamunun bilgisi dâhilindeyse veya sonradan katılımcı/katılımcıların izni ve bilgisi dâhilinde bu duruma düşerse, Katılımcı/katılımcıların yetkilendirilmesi nedeniyle veya gizlilik borcu söz konusu olmaksızın üçüncü kişiye açıklanmışsa, ÇOMÜ İletişim Fakültesi’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.

ÖDÜLLER.

BİRİNCİ: 5 Bin TL

İKİNCİ: 3 Bin 500 TL

ÜÇÜNCÜ: Bin 500 TL

(HABER : Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

(Haber Kaynak ve Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

2.956 kez okundu