YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Çanakkale’deki Tarihi Havaalanının Bulunduğu Bölge Artık Koruma Altında

(ÖZEL HABER) - Çanakkale Savaşı sırasında aktif olarak kullanılan Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce Köyü Tayyere Çeşme Mevkiinde bulunan özel mülkiyet alanına sahip tarihi havaalanının bulunduğu bölge Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile tarihi sit alanı ilan edildi.

08 Haziran 2021 tarihinde eklendi

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yaptığı toplantıda 1915 yılının Temmuz ayından başlayarak 1. Dünya Savaşı boyunca Çanakkale cephesinde aktif olarak kullanılan 1. Tayyare Bölüğü Galata Hava Üssünün milli tarihimiz açısından önemine değinerek, Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce Köyü Tayyere Çeşme Mevkiinde bulunan özel mülkiyet alanına sahip tarihi havaalanının bulunduğu bölgeyi tarihi sit alanı olarak ilan etme kararı aldı.

Tarihi sit alanına ilişkin geçiş dönemi koruma esaslarını da belirleyen Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu tarihi sit alanında bazı konulara dikkat edilmesini istedi. Buna göre dikkat edilmesini gereken konular şu şekilde sıralandı:

1- Önceden süregelen tarımsal faaliyet ile bağ ve bahçeciliğinin devam ettirilebileceğine, koruma amaçlı imar planları onaylanmadan bu alanların bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağı;

2- Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar zorunlu alt yapı ve kamu yatırımları gibi konuların kurulumuzca değerlendirilmesine;

3- 2863 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereğince ilgili kurumlarca korum amaçlı imar planının yasada belirtilen süre içinde hazırlatılması gerektiğine, bu süre sonunda koruma amaçlı imar planının hazırlatılması durumuna geçiş dönemi koruma esasları ve şartlarının uygulanmasının durdurulmasına;

4- Bu hükümler dışında kalan hususlara ilişkin işlemler için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 16 Ocak 2014 tarih ve 271 Sayılı ilke kararı hükümlerinin geçerliği olduğuna karar verildi.

1. TAYYARE BÖLÜĞÜ GALATA HAVAÜSSÜ İLE İLGİLİ KISA BİLGİ....

1. Tayyare Bölüğü Galata Havaüssü 5. Ordu Komutanı Liman Von Sanders’in bu yeri Gelibolu civarına konuşlandırılmasını istemesi üzerine Gelibolu ilçesine bağlı Sütlüce Köyü’nün güneyine bugünkü adı Cumalıdere olan dere tabanının uçakların iniş ve kalkış yapabilmesi amacıyla düzenlenmiştir. 13 Temmuz 1915 tarihinde Pilot Yüzbaşı C.L. Preussner’in 1. Hava Bölüğüne 4 uçak eklenerek bundan 8 gün sonra 21 Temmuz 1915 tarihinde şimdiki adı Sütlüce olan Galata’ya nakledilmiştir. Galata Hava Meydanı’nın yeri şimdiki Sütcüce Köyü’nün yaklaşık 2 kilometre güneybatısında, o zamanki adı Karakova Deresi’nin yanındaki düzlük alandır. Deniz kıyısına 180 metre uzaklıkta, büyük bölümü çayır olan iniş alanının eni 500 metre, boyu ise 720 metredir. Düzlüğü aralıklarla günümüzde yerinde bulunmayan 4 çadır hangar dikilmiştir.Duvarları taştan ve üstü tahta ile örtülü büyük bir mekanik tamir ve ayrıca marangoz atölyesi yapılmıştır. Birinci Tayyare Bölüğü’nde 145 personel, uçuş ve yer personelinin hizmetinde 5 fayton, ayrıca uçak yakıtı ve mühimmatın taşınması için at ve katırların çektiği 2 tane koşulu araba ile 6 tip uçak bulunmaktadır. İngiliz ve Fransız uçaklarından oluşan büyük bir filo 20 Temmuz 1915 tarihinde Galata Havaüssünü şiddetle bombalamıştır. Bu saldırıda yerde duran bir uçak tahrip olmuş, tesisteki sığınak ve hangarlar zarar görmüştür. 20 Ağustos 1915 tarihinde Fransız ve İngiliz uçaklarından oluşan bir filo Galata Hava Maydanını yine bombalamış, bu esnada yerde duran bir uçak isabet almış ve kullanılamaz hale gelmiştir. Galata Havaüssü 1918 yılı Mondros Mütareke Dönemine kadar kullanılıştır. Ayrıca ilk Meteoroloji İstasyonunun da Galata Havaüssü Meydanı’nın yanında bulunan Bayraktepe’nn sırtlarına kurulduğu ifade edilmektedir.

(ÖZEL HABER : Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

(Haber Kaynak ve Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

14.160 kez okundu