YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

ÇATTAŞ Çanakkale Turizmine Yeni Bir Soluk Getirecek

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği’nin (ÇATOD) en önemli projeleri arasında yer alan Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş’nin (ÇATTAŞ) sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine yönelik düzenlediği tanıtımı toplantısı Parion Hotel’de yapıldı.

14 Nisan 2016 tarihinde eklendi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Başkanı Kemal Pazarbaşı 2016 yılının turizm açısından kötü bir yıl olduğunu belirterek, “Üzülerek söylemek isterim ki, Çanakkale’nin en önemli sorunu tanıtım eksikliği. Bu konuda ciddi bir sıkıntımız var. Bu kapsamda bizlerde ÇATOD olarak ülke ülke dolaşarak ilimizin tanıtımı ile ilgili çaba harcıyoruz.Tabii bunu yaparken ekonomik olarak bir sıkıntı yaşadığımızdan dolayı ilimizin tanıtımı yapmak için çeşitli yerlerden para istemek durumunda kalıyoruz. Bu da bizleri zor durumda bırakıyor. İşte Çanakkale’nin tanıtımının yapılması ve kendi kendine turizmden istenilen payı alabilmesi için Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş. (ÇATTAŞ) adı altında bir proje oluşturduk. Bu projenin hayata geçmesi ile Çanakkale’nin turizmde çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

“ÇATOD OLARAK  10 YILDIR YURTDIŞI FUARLARDA İLİMİZİ TANITIYORUZ”

ÇATOD Başkanı Kemal Pazarbaşı’nın ardından ÇATOD Yönetim Kurulu Üyesi Armağan Aydeğer yeni projeleri Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş’nin (ÇATTAŞ) tanıtımı ile ilgili bir sunum yaptı. Armağan Aydeğer yaptığı konuşmada ÇATOD olarak 10 yılı aşkın süredir katıldıkları yurtdışı fuarlarında dünyanın önemli turizm destinasyonlarının yaptığı faaliyetleri gözlemlediklerini belirterek; “Dünyanın önemli turizm destinasyonlarının başarısındaki ortak nokta; bölgenin turizm ile ilgili tüm faaliyetler bütününün ana aktörlerin içinde yer aldığı çok ortaklı profesyonel yapılar ile yürütüldüğü yönündedir. Çoğunlukla bölgenin hediyelik eşya üretimi ve dağıtımı için kurulan temalı ticari yapılar ve bölge ile ilgili çeşitli turistik bilet/kartların satışı ile faaliyetlerine bütçe oluşturmaktadırlar. Zaman, mekan ve sınırların ortadan kalktığı global dünya şartlarında artık kimlik sahibi, sayısız markalar üretmiş, dış dünya ile sürekli iletişim halinde olan şehirlerin yıldızı her geçen gün daha fazla parlamaktadır. Turizm alanında yapılan yatırımlar ve faaliyetler ise her şehrin sektörler üstü vitrinini oluşturmaktadır. Bilgiye erişimin ve iletişim çok kolay bir hal aldığı günümüz dijital dünyasında, sürdürülebilir turistik bir destinasyon olmak, mevcut kültürel ve turistik değerlerin varlığı ve buna bağlı sunulan hizmetlerden çok daha fazlasını istemektedir” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TURİZM GELECEĞİ; ÖĞRENEN, BİRİKTİREN, ÖLÇÜLEBİLİR VE HESAP VEREBİLİR BİR YAKLAŞIM İSTEMEKTEDİR”

Armağan Aydeğer, konuşmasında ve güçlü sürdürülebilir bir turizmin önemine de değinerek, “Güçlü ve sürdürülebilir bir turizmin geleceği için ilin lokomotif aktörlerinin koordinasyonu ve liderliğinde, profesyonel bir icra organı tarafından yürütülen, ortak akıl ve katılımcılığını sürekli göz önünde tutan, kısa, orta ve uzun vadeli, konjüktüre bağlı sürekli güncellenebilen, geçmiş kurum içi ve diğer kurumlardaki çalışmalarında yapılan çalışma ve tecrübeyi biriktiren bir hafıza ile ölçülebilir ve hesap verebilir bir yaklaşımı gerektirmektedir. Dünyanın gelişmiş, yüksek sayılarda turist ağırlayan destinasyonları yukarıda bahsi geçen durumları şehrin ana aktörlerinin ortak olduğu çatı bir şirket kurarak iyileştirmektedirler. Bu çatı şirketler kentin ana dinamiklerinin tanıtımı ve turizm ile ilgili faaliyetlerinde liderlik sergilemekte; özel sektör ile kamu sektörünün şehrin turizm ile ilgili gelişiminde birbirine senkron ve yüksek verimde çalışan, emek, zaman, ekonomik kayıpları ortadan kaldıran, sürekli öğrenen ve kayıt eden bir platform sunmaktadır” şeklinde konuştu.

NEDEN ÇATTAŞ'A İHTİYAÇ VAR?

Armağan Aydeğer konuşmasında kurulacak olan Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş’ye (ÇATTAŞ) neden ihtiyaç duyulduğunu da şöyle özetledi: “İli farklı alanlarda temsil eden kurumlarının turizm ile ilgili ürettiği çıktılar, birbirlerinin tekrarı, zaman zaman çelişen, dar çerçeveli veya kısmen hatalı olabiliyor. İli temsil eden bir kurum diğer bir kurumun geçmiş zamanda aynı alanda yapmış olduğu benzer çalışmayı görmezden geliyor, orada harcanan tecrübe, ‘know how’ ve bilgiye ulaşamıyor. Daha da vahim durum yukarıdaki durumun aynı kurum içinde idari yapı / yetkili değiştiğinde de sıklıkla gözlenebiliyor. Bu nedenle kurumlar iyi niyetle ürettiği özellikle ile İl turizmi ile ilgili sayısız tekrar çalışma için ciddi miktarda bütçe, zaman ve insan kaynağını boşa harcıyor. Farklı kurumların Çanakkale'yi temsilinde kullandıkları çok sesli ve dağınık kurumsal kimlik ziyaretçilerin algısında da karmaşaya neden oluyor. Tüm bu kaos başta bilgi kirliliği, sonrasında da aynı amaç uğruna amacına ulaşmamış sayısız çalışmayı, en önemlisi kurumsal kimliğini tam olarak ortaya koyamamış bir şehre neden oluyor. İlin turizm ile ilgili faaliyetlerinin planlanması ve bu planın yürütülmesinde otorite karmaşası da yaşanıyor. Ne yazık ki bu sebeplerle farklı kurum /kişilerce öne sürülen turizm ile ilgili yaratıcı önerilerin ve fikirlerin değerlendirilmesi, projelendirilmesi ve takibi ile ilgili bir yapı bulunmuyor” dedi.

Armağan Aydeğer, konuşmasında turizm ile ilgili yapılan faaliyetler ve çalışmaların süreç ve sonuçlarının ölçülebilir olmadığını da belirterek, “Yapılan çalışmaların ulaştığı kitle, performans değerlendirmesi, başarı durumu, elde edilen öğretiler, süreç sırasında yapılan çalışmaların envanteri gibi enstrümanlar çoğu zaman göz ardı edilmekte, aynı hatalar çok sefer tekrar edilmektedir. Dış yatırımcının kolaylıkla ulaşabileceği bir Çanakkale yatırım haritası bulunmamaktadır. Yatırım imkanlarının ortak bir veri tabanında sunulmaması, dış yatırımcının bölgeye yatırım kararı alması durumunda muhatap olacağı danışman niteliğinde bir otoritenin olmaması bölgemize gelebilecek potansiyel yatırımcıyı bulmamıza engel olmaktadır. Çanakkale ilini temsil eden hediyelik eşyalar konusunda standard olmaması, mevcut üretimlerin kalitesiz ve yetersiz olması şehri ziyaret eden kişilerin dönüşlerinde götürecekleri Çanakkale imajını zayıflatmaktadır. Bu sebeplerle Çanakkale Turizm ve Tanıtım A.Ş’nin (ÇATTAŞ) kurulması ile bu sorunlar ortadan kalkacağı için bu sıkıntılarda artık olmayacaktır” dedi.

ÇATTAŞ'IN SORUMLULUK ALANLARI NERELERİ OLACAK?

Armağan Aydeğer konuşmasında ÇATTAŞ’ın sorumluluk alanlarından da bahsederek, “Bunlar da Çanakkale ilinin kurumsal kimliğinin oluşturulması; Çanakkale ilinin katma değer üreten tüm ürün ve değerleri, kültürel ve turistik nitelikleri ile ilgili tanıtıcı her türlü yazılı ve görsel materyallerin planlanması, basımı, çoğaltılması ve ilgili kurumlardan gelecek talepler doğrultusunda dağıtımı; Çanakkale İli Turizm master planının hazırlanması, yürütülmesi ve raporlanması; Çanakkale ili’nin katma değer üreten tüm ürün ve değerleri, kültürel ve turistik niteliklerinin tanıtımı için katılınacak fuarların takviminin belirlemesi ve katılım sağlanacak fuarlar ilgili bütçe, stand kiralama, tasarım ve ilgili çalışmaların koordinasyonu, ilgili kamu ve özel kuruluşlar arasında bilgi akışının sağlanması; Çanakkale Turizm internet portalının içerik yönetimi ve sosyal medya çalışmalarının yürütülmesi; Aylık / Haftalık bülten / dergi benzeri yayınlar ile şehrin kültür ve turizm ürünleri ile ilgili güncel haberlerin verilmesi ve Çanakkale markasının pekiştirilmesi; Çanakkale ilindeki üniversite ve eğitim kurumlarının ulusal ve uluslar arası alanlarda tanıtımının yapılması; Çanakkale’de bulunan eğitim olanakları konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi; Çanakkale ilini temsil eden hediyelik eşya üretiminin koordine edilmesi, belirli kalite ve standartlar oluşturulması; İlgili kamu ve özel sektör kuruluşları ile irtibat halinde kalarak Çanakkale ilinde bulunan güncel yatırım imkanlarının hazırlanması ve bu yatırım imkanlarının yatırımcının ulaşabileceği bir veri tabanında güncelliğinin sağlanması, bu bilgilerin internet, görsel ve yazılı ortamlarda paylaşılması, ilgili fuar veya alanlarda yatırım imkanları ile ilgili tanıtımlar yapılması ve Çanakkale’de bulunan yatırım imkanlarının değerlendirilmesi konusunda başvuru yapan yatırımcılara danışmanlık hizmeti verilmesi şeklinde sıralanabilir” şeklinde konuştu.

ÇATTAŞ’IN TASLAK ORGANİZASYON YAPISI NASIL OLACAK?

ÇATTAŞ'ın başarısının en önemli olmazsa olmaz şartının başta Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi'nin, kültürel ve turistik değerleri olan diğer tüm ilçe belediyelerinin, kamu niteliğindeki sivil toplum kuruluşları ve turizm ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu ve ortak gönüllü hareketi gibi algılanması olduğunu da belirten Armağaün Aydeğer, “ÇATTAŞ’ın geniş kapsanlı ortakları olacak. Burada Çanakkale Valiliği %25 hisse; Çanakkale Belediyesi %20 hisse; Çanakkale ilçe Belediyeleri % 20 hisse; Çanakkale Ticaret ve Sanayii Odası %10 hisse; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi % 5 hisse; Biga Ticaret ve Sanayii Odası % 5 hisse; Gelibolu Ticaret ve Sanayii Odası % 5 hisse; Çanakkale Ticaret Borsası % 4 hisse; Biga Ticaret Borsası % 2 hisse; TURSAB Çanakkale Körfez BYK % 1 hisse; ÇATOD % 1 hisse; Çanakkale Turizm Tanıtma Derneği % 1 hisse; Çanakkale Rehberler Odası %1 hisse ve Çanakkale Rehberler Odası - ÇARO %1 hisse ile yer alacak” dedi.

ÇATTAŞ’IN GELİR YAPISI “ÇANAKKALE STORE KONSEPT MAĞZACILIK” OLACAK

Yönetim kurulunun ayda bir toplanıp icra organının faaliyetleri hakkında rapor alacağını da belirten Armağan Aydeğer, şirketin en önemli gelirinin ise Çanakkale hediyelik eşyalarının satıldığı “Çanakkale Store” mağazaları olacağını da belirterek; Şirket gelirlerinin sürekliliğini sağlamak için Çanakkale hediyelik eşyalarının satıldığı “Çanakkale Store” mağazaları kuracak. Satışlar Çanakkale’nin en önemli turistik noktalarında “Çanakkale Store” mağazası olarak, feribotlarda ve küçük noktalarda “Çanakkale Corner” büfeleri olarak ve internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bunun yanında özel işletmeciler belirli bir komisyon karşılığında bu ürünleri satış alanlarında pazarlayabilecekler. Çanakkale logolu gerçekleştirilecek hediyelik eşya üretimi için alanında ulusal/uluslar arası deneyim sahibi, bu alanda ulusal / uluslar arası bilinen marka oluşturulması sürecini yönetmiş bir partner firma ile anlaşma sağlanacak. Bu kapsamda yapılacak tasarım ve üretimler profesyonel bir birim ile kurgulanacak. Çanakkale Store mağazalarında Çanakkale'nin sahip olduğu turistik markalarda, çok geniş yelpazede ürünlerin geliştirmesi ve kurumsal satışı planlanıyor.Türkiye'de bu konuda spor kulüplerinin geliştirdiği çok başarılı uygulamalar mevcut. (Örnek: Fenerium, GStore, Kartal Yuvasu, Ts Club gibi). Aynı zamanda yurtdışında benzer yapıdaki birçok kurum ile işbirliği yapılması planlanmaktadır (Visit London, I amsterdam, I love Berlin, Barcelona Es, Paris Info gibi) Çanakkale Store mağazalarının 2. etap yapılanmasında Türkiye’nin büyük şehirlerindeki yaya trafiğinin yoğun caddelerinde veya AVM’lerde, 3. etap yapılanmada az sayıda Avrupa’nın en büyük kentlerinde açılması planlanıyor. Bu mağazalar aynı zamanda Çanakkale’nin ulusal ve uluslararası tanıtımında aktif rol oynayacak. Çanakkale store kapsamında üretilecek ürünlerin özellikle bu işten kazanç sağlayan esnaf tarafından da özel indirimler ile temin edilmesi planlanıyor. Satış noktalarında aynı fiyatlamayla ile esnafımız çok geniş ve kaliteli bir ürün yelpazesini eşit koşullarda son tüketiciye sunma imkanını bulacaklar. Daha geniş ve kaliteli bir ürün yelpazesini sunan esnafın kazancıda doğru orantılı artacak” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri proje ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Konu ile ilgili toplantıların ilçelerdeki sivil toplum kuruluşlarına da anlatılacağı ve onlarında görüşlerinin alınacağı bunun ardından da ortak bir sonuca varılacağı açıklandı.

(HABER/FOTOĞRAF: Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

(Haber Kaynak ve Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

1.946 kez okundu