YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Biraraya Geldiler

Çanakkale Belediyesi'nin hibe faydalanıcısı olarak İspanya Tarragona Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi kapanış toplantısı Parion Hotel'de gerçekleştirildi.

09 Ocak 2020 tarihinde eklendi

Kapanış toplantısına Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Eşi Hale Gökhan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı ve Tarragona Akdeniz Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Jordi Fortuny Guinart, Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Herman Pinedo Sánchez, Tarragona Belediyesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Josep Budi Vilaltella, Belediye Üst Düzey Yöneticisi Julio Bondia Mindan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, belediye birim müdürleri ile davetliler katıldı.

Proje hakkında bilgilendirme sunumu ile başlayan toplantıda Kale Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ferdi Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Müdürü Cemal Baş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı -Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Dursun Yıldırım Bayar, Tarragona Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü, Jordi Fortuny Guinart yaptıkları açılış konuşmasında akıllı kentler uygulamalarına ilişkin örnekler verdi.

“İLİŞKİLER PROJE İLE SINIRLI KALMAMALI”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise yaptığı açılış konuşmasında; “Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerinde gelişim söz konusu. Bu nedenle şehir eşleştirme projesi gerçekleştirdik. Türkiye'de son derece başarılı bir şekilde belediyelerle çalışabiliyoruz. 20 tane projemiz var. Bu projelerin büyük bir kısmı artık kapanışa geliyor. Çanakkale'de de olduğu gibi kapanışa giden projeler var ve şunu gördük. Burada tabi bu projenin oluşturulması ve bunun ötesine geçilmesi, iş birliğinin devam etmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, dostane ilişkilerin, insani ilişkilerin devam ettirilmesi gerekir. Sadece proje süresince değil, aslında proje bitiminden sonra da bu ilişkilerin devam etmesinden bahsediyoruz. Biz teknolojiyi kullanmaya çalışıyoruz. Bilgi iletişim teknolojilerini kullanmaya çalışıyoruz. Amaç vatandaşlarımızın günlük hayatlarını daha iyi hale getirebilmek. Burada yapılan şeylerin toplamına bakacak olursak, son derece inovatif bir şekilde verilerin toplanması var ve bu verilerin hizmet için kullanılması söz konusu. Trafik, ulaşım, elektrik, su ve su yönetimi gibi konular, tabi ki okullar, hastaneler, kütüphaneler, bütün bunları belediyelerin sağladığı, bütün hizmetleri aslında bu akıllı şehirler yaklaşımıyla desteklenebileceğini söyleyebiliriz. Her zaman tabi ki zihnimizin arkasında veri korunması var. Bu konuda son derece önemli çünkü teknoloji iyileşiyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte verilerin toplanmasının iyileştiğini söyleyebiliriz. Umuyoruz ki bugün ki toplantı şehirler arasında pek çok işbirliği alanı doğuracaktır. Önemli olan vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi. Şuan Türkiye böyle bir strateji geliştiren dördüncü ülke. Özellikle akıllı şehir konseptinden faydalanan bir ülke. Pek çok proje şuan artık kapanışa yakın. Aynı zamanda hükümetlerle, bakanlıklarla yakın çalışıyoruz. Artık ikinci faaliyetlere başlamamız gerekiyor. Diğer alanlarda da kapasitenin arttırıldığı alanlar üzerine çalışıyoruz. Bu projeden ve diğer projelerden öğrendiğimiz dersler çok önemli. Bunlar bizim aslında daha sonra ne yapmamız gerektiğini belirleyen şeyler” dedi.

“YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARIN ELE ALINMASI KAÇINILMAZ”

Toplantıda söz alan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, akıllı kentlerin önemine vurgu yaparken, Çanakkale Belediyesi'nin kentte gerçekleştirdiği akıllı kent uygulamalarına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Gökhan Konuşmasında; “Sürdürülebilir kentler yaratmak, küresel olarak birbirimize bağlı olduğumuz bu çağda toplumsal refahı arttırmak, doğal ve kültürel mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak 1970 li yıllardan beri iki milyona yakın akademik yayının ve pek çok uluslararası projenin ana fikrini oluşturmuş, özellikle son yıllarda da tüm dünya ülkelerinin ortak hedefi olmuştur. Giderek artan nüfus, kaynakların her geçen gün azalması, hızlı büyümenin getirdiği konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji ihtiyaçları gibi alanlarda yaşadığımız kronik problemler bu hedefe ulaşmada yenilikçi yaklaşımların ele alınmasını da kaçınılmaz kılıyor. Dünyamızın sorunlarını bütüncül olarak ele almak da ‘veri, bilgi, uzmanlık, katılım, iş birliği, politika, strateji, yenilikçi ve teknoloji' kavramlarını insan öznesi üzerinden yeniden değerlendirmeyi beraberinde getiriyor. Kentler dinamik yapılar, her gün düne göre gelişiyor, değişiyor ve büyüyor. Kent kaynaklarının emanetçiliğini yapan biz yerel yöneticiler bu gelişimi daha yakından hissediyor ve yaşıyoruz. Değişim ve gelişmeler sunduğumuz hizmetlerin sayısını gün geçtikçe arttırıyor. Kentdaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak, yaşam kalitesini yükseltmek, mevcut kent sistemlerinin ve kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak zorundayız” dedi.

“GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ”

Başkan Gökhan konuşmasında bütüncül yaklaşımlarla şeffaf, hesap verebilir, çözüm üreten, ekonomik, verimli, yenilikçi ve değer yaratan yöntemlerle, sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanması için de elbette ki günümüz teknolojisini kullanmak zorunda olduklarını da belirterek, “Bugün bu yaklaşım, şehirden şehire bölgeden bölgeye hatta ülkeden ülkeye farklılık gösteren ama temelinde insanın mutluluğu ve sürdürülebilir yaşam ekosistemini sağlamayı amaçlayan Akıllı Şehir kavramını önümüze çıkarıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve rekabet gücünün gelişmesinde dinamik bir yapıyı ifade eden akıllı şehirler ülkelerin ilgisini çekmekte, bu sürecin yönetiminde özel bir çaba ortaya konulmaktadır. Çanakkale de yaşanan bu değişim ve gelişmelere uzak kalmamış 2017 yılında, Çanakkale'nin potansiyelinin hakkını veren ve kentin ruhuna uygun her işin içinde olmaya gayret gösteren Kale Grubu ‘Aklım Fikrim Çanakkale' diyerek kentimizde akıllı şehirler konusunda göğe bir işaret fişeği fırlatmıştır. Bu süreçte kent aktörlerinin ortak dili konuşmasını sağlamak, kentsel öncelikleri tespit etmek ve Çanakkale Akıllı Şehir Yol Haritasını hazırlamak için verimli bir dönem yaşanmıştır. Valiliğimiz, Belediyemiz, Üniversitemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, birlik, oda ve sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri de bu sürece destek vermiş aynı zamanda karşılıklı öğrenme ve olgunlaşma süreci yaşanmıştır” şeklinde konuştu.

“STRATEJİK PLANIMIZI HAZIRLADIK”

Başkan Gökhan konuşmasında Aklım Fikrim Çanakkale diyerek yola çıkan başta Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve ekibine, Türkiye Bilişim Vakfı ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsüne bu sürece katkıları için bir kez daha teşekkür ettiğini de belirerek, “Bu öğrenme süreci devam ederken 2020-2024 Stratejik Planımızı hazırladık. Plan hazırlık sürecinde ve önceliklerin tespit edilmesinde Aklım Fikrim Çanakkale Projesi çıktıları ve o günlerde taslak olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planından elbette ki büyük yarar gördük. Eğitim, kültür, turizm, tarım ve kent yönetiminde gelişen, yerelde kentsel barışı ve dayanışmayı sağlayan, çevre bilincine sahip, sürdürülebilir kent Çanakkale' vizyonumuz doğrultusunda ‘Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde inovatif uygulamaların kullanımı yaygınlaştırılacak, kent aktörlerinin katılımı ile akıllı şehir vizyon belgesi hazırlanacak ve yerel hizmet kalitesi arttırılacaktır' hedefi ile önceliğimizi ortaya koyduk, stratejilerimizi tanımladık.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Akıllı Şehir kavramı: ‘Paydaşlar arası iş birliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler' olarak tanımlanmıştır”dedi,.

“ÇANAKKALE UYGULAMADA ÖRNEK BİR KENT”

Çanakkale’nin uygulamada örnek bir kent olduğunu da belirten Başkan Ülgür Gökhan, “Tanımların birbirini beslediğini görmek de kent ve kurum olarak akıllı şehir olma yolculuğunda gösterdiğimiz çabanın doğru yönde olduğunu göstermektedir. Çanakkale birlikte yönetim, karar süreçlerine katılım konularında iyi uygulama örneklerinin çok olduğu bir kenttir. Bakanlığımızca hazırlanan eylem planında da “Etkin ve Sürdürülebilir Akıllı Şehir Yönetişimi” olarak ifade edilen, birlikte akıllı şehir vizyonunun tanımlanmasında da kent olarak örnek bir yapı oluşturacağımıza hiç şüphem yoktur. Akıllı Şehir denildiğinde biraz da teknolojinin kullanıldığı uygulamaları görmek duymak istiyoruz. Akıllı Şehir Uygulamaları olarak ifade edilen ‘Yönetişim, Ekonomi, Mobilite, Çevre, Toplum, Yaşam' alanlarında örnek olarak gösterebileceğimiz uygulamalarımız; 2008 yılından buyana kullanmakta olduğumuz interaktif hizmet çözümleri üreten e-belediye, tüm birimlerimizce bir bütün olarak kullanılan kente ait sözel ve sayısal verilerin girişlerinin yapıldığı yönetim bilgi sistemi, Smart Agent uygulaması, elektronik imza ve belge yönetim sistemi, akıllı vezne uygulaması, mezarlık bilgi sistemi, kent genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiğimiz kablosuz internet erişim noktaları, 360 kent rehberi, akıllı kavşak, sinyalizasyon ve durak uygulamaları, toplu taşıma akıllı kart sistemi ve mobil uygulamalar, Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet maliyetlerini düşürmek amacıyla kullandığımız örnek uygulamalarımızdır. Bunun yanında akıllı çevre yönetiminde solar çamur kurutma tesisi, güneş enerji santrali ve kent merkezi ve mücavir alanların atık su arıtma tesisleri de örnek gösterilebilir. Akıllı Şehirler dönüşüm yolculuğunda oldukça şanslı bir belediyeyiz. Kentimizde ortak aklın ve vizyonun oluşturulması, dil birliğinin sağlanması için yürütülen tüm çalışmaların yanında Türkiye'deki yerel idareler ile AB Üye Ülkelerindeki yerel makamlar arasında kentlerin eşleştirme eylemleri yoluyla AB üyeliği ile ilgili alanlardaki değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturmayı amaçlayan Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında yürüttüğümüz Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi de bizim için önemli bir fırsat oldu. Hibe programının genel amacına uygun olarak projemizin amaçları: AB üyesi ve süreçte yer alan ülkelerin yerel yönetim ilişkilerini geliştirme, AB uyum sürecinde farkındalığın artması, uluslararası düzeyde işbirliği yaparak, yerel/bölgesel çözümler üreterek sorunları çözme fırsatı oluşturulması ve Akıllı Şehirler özelinde iki belediyenin deneyimlerini paylaşmaları, ortak stratejiler ve strateji raporları geliştirmeleri ve sonuç olarak da uzun vadeli ve sürdürülebilir bir işbirliği için bir Yol Haritası oluşturulması olarak tanımlanmıştı” dedi.

“PROJEMİZİ HAZIRLADIK VE UYGULAMAYA BAŞLADIK”

Proje amaçlarını hayata geçirebilmek üzere Tarragona Belediyesi, Tarragona Akdeniz Akıllı Kent Platformu, Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklık kurarak projeleri hazırlayıp uygulamaya başladıklarını belirten Bakan Ülgür Gökhan, “Tarragona sahip olduğu kültürel miras ve değerleri, coğrafi ve demografik özellikleri ve akıllı şehirler konusundaki deneyimleri ile bizler için hem yerel yönetim hem de Akdeniz Akıllı Kent Platformu iyi birer ortak oldu. Türkiye Bilişim Vakfı, 2017 de başlattığımız akıllı şehir yolculuğunda birlikte yol aldığımız bilgi ve tecrübesiyle her daim yanımızdaydı doğal olarak proje ortağımız oldu. Bu fırsatı Çanakkale yararına sunmamıza katkı sağlayan, Çanakkale'nin bu sürece ortak olma hedefine onay veren, AB Türkiye Delegasyonu ve AB Başkanlığına Sayın Büyükelçi nezdinde bir kez daha teşekkürlerimi sunmak isterim. Yaklaşık bir yıldır yürütmekte olduğumuz projemizde yapılan özellikle iki faaliyet kurumsal olarak akıllı şehir süreci ve yerel yönetimler arasında uluslararası ilişkilerin nasıl yapılandırılacağı konusunda önemli kazanımlar elde etmemizi sağladı. Bu nedenle hibe programının genel amacına ulaşıldığını mutlulukla belirtmek isterim. Temmuz 2019 da belediyemiz çevre, ulaşım, kentsel planlama ve mimari, kültür ve sosyal kalkınma, bilgi iletişim teknolojileri ile ilgilenen birimlerimizden teknik çalışanlar ve başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Türkiye Bilişim Vakfı uzmanının da katılımıyla 20 kişilik bir ekiple Tematik Alan Ziyareti ve Çalıştayını gerçekleştirdik. Bu alan ziyaretinde Tarragona Belediye Başkanı Sayın Pau Ricoma'yı ziyaret ederek hem projemiz hem de Çanakkale hakkında bilgilendirmede bulunduk. Sayın Başkana ev sahipliği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Teknik inceleme gezimiz boyunca yaklaşık 15 kurum ve Sivil Toplum Kuruluşu ile birebir görüşme ve örnek uygulamalarını dinleme fırsatımız oldu. Tarragona Belediyesi tarafından bilgi ve iletişim stratejilerini ortaya koymak adına hazırlanan “eTGN 2023 Yol Haritası”na kent aktörlerinin ve yaşayanların katılımını nasıl sağladıklarını, dönüşüm sürecinde nelere dikkat etmemiz gerektiğinin ön bilgisini aldık. Bugün 2. Oturumda Tarragona Belediyesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Sayın Josep BUDI VILALTELLA yı yeniden dinlemek bizi mutlu edecek. Tarragona ziyaretimizin bir önemli yanı da; veri ve bilgi konusunda kamunun ve vatandaşların oluşturulan Tarragona Açık Veri Laboratuvarı aracılığıyla bilgilendirilmesi, kurum ve kuruluşların ortak iş yapabilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi, üniversite- kent ilişkisinin akıllı şehirler özelinden uygulanma alanları oldu. Her iki belediyenin teknik çalışanları arasında yapılan bilgi alışverişi kurumsal motivasyonumuzun da artmasını sağladı. Kasım 2019 da bir teknik gezi daha gerçekleştirdik. Avrupa Bölgeler Komitesi, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite, Avrupa Bölgeler Akademisi, Avrupa Şehirler Birliği, Polis Teknoloji Ağı, Avrupa Bölgeler Meclisi, Sürdürülebilir Kentler Birliği, Teknopolis Grup, Başkanlar Sözleşmesi, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi gibi AB sürecinde yer alan kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum yapılarını ziyaret ettik. Yerel yönetimler arası uluslararası ilişkilerin gelişmesinde ‘yerel öncelikler ve proje yönetimi' esasları ile kentlerin çalışmasının gerekliliğini bir kez daha teyit ettik. Toplumsal faydası yüksek, akılcı ve akıllı projelerle eşleşen kentlerin, kurdukları ortaklık ve birbirlerine açtıkları alanların kentlerine nasıl değer katabildiğini, kardeş kent anlayışının artık başka bir yöne evrildiğini deneyimledik, gördük. Zaten biz de uzun zamandır kardeş kent ilişkimizi yürüttüğümüz Osnabrück ile bu yeni anlayış üzerine kardeşlik ilişkilerimizi de yeni boyutlara taşıyoruz. Göç kavramıyla uzun yıllar önce tanışmış Almanya'nın biriktirdiği deneyimlerden faydalanmak, denenmişi denememek için ortaklıklar kuruyoruz. Dün gerçekleşen görüşmelerde de Tarragona ve Çanakkale arasında başlayan ilişkilerin, elde edilen kazanımların gelecekte de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında; kültürel mirasın korunması ve yaşatılması, yönetişim ve katılımcılık, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve proje çağrılarına birlikte başvurma konularında gerekli kanalların ve işbirliklerinin açık olması için yol haritasını imza altına alıyoruz. İnanıyorum ki yürüttüğümüz çalışmalar, elde ettiğimiz kazanımlar, kurduğumuz ortaklıklar, kentlerimizin yaşam konforunun artması, kaynakların daha verimli kullanılması, hayata değer katması adına önemli işler olmuştur ve olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“YAŞAMI KURMAK TÜM AKILLI İNSANLARIN ÖNCELİĞİ OLMALI”

Akıllı şehirlerin tanımında yer alan ‘paydaşlar arası iş birliği' ne muhtaç pek çok iş olduğunu da belirten Başkan Ülgür Gökhan, “ Maalesef hepimize, tüm canlı yaşamına ev sahipliği yapan, bizi doyuran dünyamıza iyi bakamıyoruz, sürekli ihanet ediyor, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Onun tüm kucak açmasına, yanlışlarımızı düzeltmemize tanıdığı fırsatlara, tüm cömertliğine rağmen bizler, üstün tür insan olarak bize emanet bu dünyayı maalesef geleceğe bulduğumuz gibi bırakamıyoruz. İşte bu noktada akıllı olmak, akıllı davranmak, kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinciyle yaşamak, gereğinden fazlasını tüketmemek, paylaşmak, doğaya, yaşamı oluşturan tüm canlılara saygı ile adaletli bir yaşamı kurmak tüm akıllı insanların önceliği olmalıdır. Avustralya'da aylardır süren yangınlarda insanlar öldü, 480 milyon canlı çeşitli nedenlerle hayatını kaybetti, yuvaları, yaşam alanları yok oldu, ülkemizde de gerek orman yangınları gerek ormanlar içinde yürütülen madencilik faaliyetleri, termik santrallerin bacalarından tüten zehir ile ormanlarımız, sularımız, toprağımız, sağlığımız büyük tehdit altında. Ortadoğu'da savaşın ateşi hiç sönmüyor, yerinden yurdundan edilen çocukların, kadınların gözünün yaşı dinmiyor. Bu tablo akıllı insan işi değil, insanın kendi eliyle, kendi yaşamına verdiği bu zarar akıllı insan işi değil. Bir araya gelişimizin dünya barışına, yaşam hakkının kutsallığına da katkı yapacağına inancım, geleceğe akıllı ve yaşanabilir şehirler bırakmak temennimle herkesi saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından program, LAR III Projesi, UNDP Baş Teknik Danışmanı Ferhat Emil, “Akıllı Şehir Uygulamalarının Sürdürülebilirliği – Yerel Yönetimlerimizde Kapasite Arttırımı ve UNDP” konusunda sunum gerçekleştirdi. Kapanış toplantısı; “Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi Değerlendirme”, “Yerel Yönetimler ve Akıllı Şehirler”, “Yerel Yönetimler ve Uluslararası İlişkiler” oturumları ile devam ederken, değerlendirme toplantısı ile son buldu.

(HABER : Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

(Haber Kaynak ve Aktif Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

4.870 kez okundu