YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Genelkurmay Başkanlığı’ndan Çanakkale’de Sempozyum

26 Mayıs 2010 tarihinde eklendi

Genelkurmay Başkanlığı'nın Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirdiği "95. Yıl Dönümünde Çanakkale Muharebeleri ve Atatürk" konulu sempozyum Çanakkale'de başladı. ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATESE) ve Denetleme Başkanı Korgeneral Abdullah Atay, Çanakkale Savaşları'nın en kısa süren savaşlar olmasına rağmen Türk milletine etkileri ve kazandırdıkları itibariyle en önemlisi olduğunu belirterek, "Çanakkale muharebeleri, hiçbir devletin, hiçbir ordunun, hiçbir silahın yurt sevgisinden ve milli onurdan daha güçlü olmadığını, olamayacağını öğreten bir savaştır. En önemlisi, Türk milletine Mustafa Kemal'i kazandıran bir savaştır'' dedi.  ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdemir de yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları ile ilgili geniş kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmanın mutluğunu yaşadığını söyledi. Sempozyum Dr. Hv Öğ. Yb. F. Rezzan Ünalp'ın "Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal Atatürk" konulu sunumu ile devam etti. Ünalp, konuşmasında Çanakkale muharebeleri sırasında Atatürk'ün önder kişiliği üzerinde durarak, "Mehmet Akif'in Çanakkale şehitleri için yazdığı şiiri her duyuşumuzda kalbimiz titriyor. Çanakkale zaferini ortaya çıkaran o muhteşem insanlara layık evlatlar olarak neler yapabileceğimizi kendi içimizde bir kez daha düşünüyoruz" dedi.  Verilen kısa aranın ardından ise birinci oturuma geçildi. "Balkan Harbi Sonrası Gelişmeler ve Osmanlı Devleti" konulu birinci oturumda ilk konuşmayı yapan Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Metin, Yunanistan ve Bulgaristan'ın Çanakkale Savaşları'na dair tutumlarını ve bu konuda Türk makamlarının değerlendirmelerini ele aldı. Metin, Çanakkale Deniz Savaşları henüz başlamadan Ege Denizi'ndeki müttefik donanmasında bazı Yunan savaş gemilerinin bulunduğunu, Türk sınırına yakın bölgelerdeki Rumların Fransız askeri elbiseleri içinde muhtemel bir taarruzu beklediğine dair haberlerin Türk makamlarını rahatsız ettiğini anlattı. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. DR. Mustafa Çolak ise, "Çanakkale Savaşları ve Almanya" konulu sunumunda, Çanakkale Savaşları'nın 1. Dünya Savaşı'ndan bağımsız olarak ele alınmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Esasen Çanakkale Savaşları doğu üzerindeki Alman-İngiliz çekişmesinin doruk noktalarından biridir. Bu bağlamda Çanakkale Savaşları esnasında Alman İmparatorluğu'nun Osmanlı devletine yardım çabaları, Almanya'nın Çanakkale Savaşları vesilesi ile Müslüman ülkelerdeki güçlü Almanya imajını koruma stratejisi, Sırbistan yolunun açılması meselesi, itilaf ve ittifak devletlerinin bu savaştaki hedefleri, müttefik Osmanlı Devleti'nin Almanya'dan bekledikleri çok önemlidir. Ayrıca Alman İmparatorluğu'nun ekonomik ve siyasi çevrelerin Çanakkale Savaşları'nın kaybedilmesi durumunda, Alman İmparatorluğu'nun Osmanlı Devleti ve İslam ülkelerindeki menfaatlerinin zarar göreceğine dair endişeleri de Almanya'yı önemli ölçüde etkilemiştir" diye konuştu.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mithat Atabay da, Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Çanakkale muharebeleri konusundaki görüşmeler hakkında bilgi verdi. Atabay, Osmanlı Meclis'i Mebusanı'nda Çanakkale'yi ilgilendiren ilk görüşmenin Meclis-i Mebusan'ın Başkumandanlık vekaletine çektiği telgraf metni ile olduğunu belirterek şunları söyledi:  "Meclis başkanı Halil bey, 1 Mart 1915'te yaptığı konuşmayla gerek Çanakkale, gerekse diğer cephelerdeki muharebeleri değerlendirmiştir. Meclis bu konuşmadan sonra 28 Eylül 1915 tarihine kadar çalışmalara ara vermiştir".  Çağ Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esat Eraslan ise, yaptığı konuşmada, Goben ve Bresalv'ın alınmasının perde arkası ile ABD'nin Yunanistan'a verdiği iki savaş gemisi olan Missisipi ile İdaha hakkında bilgi verdi.  Sabahki oturum Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Okur'un Osmanlı Devleti'nin Almanya ile ittifakını ve 1. Dünya Savaşı'na girişini gerektiren sebepleri anlatması ile sona erdi.  2 gün sürecek sempozyumda Yrd. Doç. Dr. Burhan Sayılır, Prof. Dr. Osman Akandere, Yrd. Doç. Dr. Hale Oner, Uz. Me. Figen Atabey, Dz. Kur. Kd. Albay Ümit Cengüvar, Topçu Kurmay Binbaşı Davut Sağır, Dr. Öğ. Kd. Albay Zekeriye Türkmen, Hv. Pilot Kurmay Yb. Oğuz Okuyucu, Doç. Dr. Ulvi Keser, Gürsel Akıngüç, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arıkan, Yrd. Doç. Dr. Vehbi Zeki Serter, Öğr. Gör. Pakize Yönter Sagun, Doç. Dr. Melet Çolak, Prof. Dr.Sağ. Alb. Sevgi Hatipoğlu ve Prof. Dr. A. Mete Tunçoku da birer konuşma yapacak. 

2.303 kez okundu