YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Gmka’dan 15,2 Milyon TL’lik Destek Programı

01 Kasım 2011 tarihinde eklendi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), toplam bütçesi 15,2 milyon TL olan iki yeni destek programına çıktığını açıkladı. GMKA Yönetim Kurulu Başkanı Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan'ın açıkladığı destek programlarıyla, KOBİ'lerin ihracata yönelik ve yenilikçi projeleri ile kamu kurumlarına yönelik sosyal kalkınma projelerinin destekleneceği bildirildi. GMKA, 2011 yılı destek programı kapsamında iki yeni mali destek programına çıktı. 31 Ekim'de yapılan yönetim kurulu toplantısı öncesinde Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan'ın açıkladığı destek programlarıyla 15,2 Milyon TL'lik destek Balıkesir ve Çanakkale'den gelen projelere aktarılacak. KOBİ'lere yönelik İhracat ve Yenilikçilik Destek Programı ile kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve çeşitli kamu kurumu niteliğindeki organizasyonların yararlanabileceği Sosyal Kalkınma Mali Destek Programıyla uygun nitelikteki başvurular desteklenecek. TR22 Güney Marmara 2010-2013 Bölge Planı'nda belirlenen hedefler doğrultusunda çıkılan İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında projelere aktarılacak toplam tutarın 11 milyon TL'sinin ihracat ve yenilikçilik projelerine, 4 milyon 200 bin TL'sinin ise sosyal kalkınma projelerine verileceği bildirildi.
EN BÜYÜK PAY KOBİ PROJELERİNE
GMKA'nın açıkladığı destek programlarında en büyük pay KOBİ'lerin İhracat ve Yenilikçilik konularında hazırlayacakları projelere aktarılacak. İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programıyla Ajans, Kalkınma Bakanlığının 9. Kalkınma Planındaki "Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması"; "Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi" hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Balıkesir ve Çanakkale bölgesindeki Türkiye ortalamasının altında bulunan kişi başına ihracatın artırılması ve bölgenin dünya ekonomisine eklemlenmesini hedefleniyor. Ajans'ın açıkladığı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı'na son başvuru tarihi ise 27 Ocak 2012 saat 17.00 olarak belirlendi.
SOSYAL KALKINMAYA BÜYÜK DESTEK
GMKA'nın çıktığı ikinci mali destek programı ise sosyal konuları kapsıyor. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ile Ajans'ın, Kalkınma Bakanlığı'nın 9. Kalkınma Planındaki, "eğitimin işgücü talebine duyarlı hale getirilmesi", "eğitim sisteminin geliştirilmesi", "sağlık sisteminin etkinleştirilmesi", "gelir dağılımının iyileştirilmesi", "sosyal içerme ve yoksullukla mücadele, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması", "kültürün korunması ve geliştirilmesi" ve "toplumsal diyaloğun güçlendirilmesi" hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığı bildirildi. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, STK'lar ve çeşitli yasalarla kurulmuş kooperatifler ve birlikler başvurabiliyor. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'nın son başvuru tarihi ise 23 Aralık 2011 saat 17.00 olarak açıklandı.
GMKA, önümüzdeki günlerde il merkezlerinde ve ilçelerde KOBİ'lere, kamu kurumlarına ve STK'lara yönelik destek programları, proje yazma ve uygulama eğitimleri vermeyi de planlıyor. Eğitim takvimini öğrenmek ve destek programları hakkında daha fazla bilgiye GMKA'nın resmi internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi. GMKA'nın Balıkesir'deki hizmet binasında gerçekleşen Vali Yılmaz Arslan'ın başkanlığındaki olağan toplantıya, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, Balıkesir İGM Başkanı Ramazan Bahçavan, Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Bülend Engin, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Yavuz, GMKA Genel Sekreteri Mustafa Gündoğan, GMKA Hukuk Müşaviri Esra Karabuğa ve program yönetim birimi başkanı Yakup Salman katıldı. Toplantıda konuşma yapan Vali Yılmaz Arslan, "İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek programında birinci önceliğimiz sanayi işletmelerinin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, ikinci önceliğimiz işletmelerin ihracata yönelik idari ve pazarlama kapasitelerinin geliştirilmesi, üçüncü önceliğimiz ise AR-GE çalışmaları ve yeniliğin ticarileştirilmesi şeklinde belirlendi. Bu kapsamda birinci ve üçüncü öncelik kapsamında yapılacak desteklerin asgari tutarı 75 bin TL., azami tutarı da 450 bin TL. olarak belirlendi. İkinci öncelik kapsamında da asgari tutar 25 bin TL., azami tutar 250 bin TL. olarak belirlendi. Bunlar projesi uygun görülen kişi veya kuruluşlara bizim vereceğimiz asgari ve azami destek tutarlarıdır. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı programının içeriğinde birinci öncelik işgücü niteliklerini turizm ve imalat sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve iş gücünün bu sektörlere kanalize edilmesi, ikinci önceliğimiz bölge kurum ve kuruluşlarının hizmet kapasitelerinin yükseltilmesi, üçüncü önceliğimiz başta kadınlar ve engelliler olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik sosyal içerme uygulamalarının yaygınlaştırılması. Bu kesimlerin istihdamının ve girişimciliğinin artırılması şeklinde belirlendi. Bu Sosyal Kalkınma Mali Destek Programında asgari destek tutarı 40 bin TL., azami tutar 200 bin TL. olarak belirlendi. Bu destekler için Valilikler, Kaymakamlıklar, Yerel Yönetimler, bölge, il, ilçe müdürlükleri, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları), sivil toplum kuruluşları (dernek ve vakıflar), köylere hizmet götürme birlikleri, sulama birlikleri, çevre koruma birlikleri gibi birlikler, tarım ve turizm amaçlı kooperatifler ve bunların üst kuruluşları, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, Organize Sanayi Müdürlükleri, Küçük Sanayi Sitesi Müdürlükleri gibi birimlerin proje hazırlayıp sunarak başvurmaları mümkün olacak. Yine KOBİ'lerin de bu amaçla proje sunması mümkün olacaktır. Gerekli ilan ve duyurular daha önce yapıldığı gibi Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilecek, basın da bu konuda zaman zaman bilgilendirilecek" dedi. Vali Arslan'ın konuşmasından sonra İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ile Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarının teklif çağrıları, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan ve Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna tarafından Güney Marmara Kalkınma Ajansı web sayfasında yayına verildi.

1.787 kez okundu