YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Gökçeada ve Bozcaada SGK Primi Teşvikinden Faydalanacak

14 Temmuz 2013 tarihinde eklendi

Sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan bu karar içinde Çanakkale’nin turistik ilçeleri Gökçeada ve Bozcaada da yer aldı. Buna göre Gökçeada ve Bozcaada’nın da içinde yer aldığı bazı illerde 31 Aralık 2018'e kadar uygulanacak bu karar 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait iş yerlerini kapsayacak. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim teşvikine ilave, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacak. İşverenler, 1 yıl destek unsurlarından yararlanamayacak. Sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu karar hükümleri uygulanmayacak. Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek.Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, 1 yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamayacak. Sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı, gecikme cezası ve zammı ile işverenden tahsil edilecek. Yeni uygulamanın özellikle turizm konumunda önemli bir yere sahip olan Gökçeada ve Bozcaada’da turizm yatırımcılarına fayda sağlanacağı düşünülüyor.

1.720 kez okundu