YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Kaderine Terk Edilen Bina Kurtarılıyor

(ÖZEL HABER) - Çanakkale’de Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Cumhuriyet döneminin önemli yapılarından birisi olan tarihi bina Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından “2. Dereceden Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescillendi.

17 Ocak 2017 tarihinde eklendi

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yaptığı toplantıda Cumhuriyet Meydanı bölgesinde yer alan ve yıllardır adeta kaderine terk edilen tarihi binanın durumunu görüştü. Kurul üyeleri yerinde yaptıkları incelemeler sonunda tescil talebine konu olan yerin kent belleğinde önemli bir yer tuttuğunu ve hem geçmişte, hem de bugün resmi törenlerin yapıldığı tarihi Cumhuriyet Meydanı’nı tamamlayan bir yapı olduğuna kanaat getirdi. Cumhuriyet dönemi Türk mimarisini yansıtan Çanakkale’nin nadir yapılarından birisi olan bu yapının bitişiğinde yer alan tescilli yapı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nın tarihsel ve kültürel niteliğini tanımlayıcı ve kent meydanına ölçek verici nitelikte olduğuna kanaat getiren kurul üyeleri mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 179 ada, 7. parseldeki tescilli yapının bitişiğindeki 6 nolu parseldeki yapının 2863 sayılı yasanın 6.ve 7. maddeleri ile Korunması Gereken Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması sebebiyle “2. Dereceden Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescillenmesini kararlaşırdı. Alınan bu karar sonucu tescillenen bu yerin röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin de en kısa sürede hazırlanarak kurula iletilmesi istendi.

Geçtiğimiz yıllarda içinde tinercilerin bulunduğu belirtilerek şikayetlerin yapılması üzerine yetkililer tarafından pencereleri ve kapıları saç levhalarla kapatılarak adeta kaderine terk edilen bina alınan bu kararın ardından restorasyon çalışmalarının yapılması ile gerçek kimliğine kavuşmuş olacak.

(ÖZEL HABER : Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

(Haber Kaynak ve Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

3.409 kez okundu