YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Kaletepe Kalesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı İlan Edildi

(ÖZEL HABER) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan Köyü sınırları içerisindeki Kaletepe Kalesi üzerinde yer alan ve defineciler tarafından da talan edilen kale kalıntılarının bulunduğu bölge Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı  ilan edildi.

08 Mayıs 2016 tarihinde eklendi

Arkeolog Fuat Durmuş ve Sanat Tarihçi Mirza Çırak tarafından 1. Derecede Sit Alanı İlan edilmesi istenerek Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulan raporda şu ifadelere yer verildi: “Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan Köyü ile Sazdıdere sahil yolunun kuzeyinde bulunan bir kısmı kızılçam ormanı, bir kısmı da makilikle kaplı Saros Körfezi’ne hakim Kaletepe’nin güneybatı yamacında moloz öbekler halinde sur duvarı kalıntılarıyla temsil edilen kalenin sur duvarı içerisinde kaçak kazılarla ortaya çıkarılmış yapı kalıntıları bulunmaktadır. İlk olarak Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17/06/1991 tarih ve 1784 sayılı kararında taşınmaz kültür varlığı olarak tanımlanan Adilhan Köyü kale kalıntısı esasında arkeolojik bir alan özelliğindedir. Yoğun bitki örtüsü, yerleşim yapısı ve dokusu bu konuda kesin veriler sunmaktadır. Yalnızca yer yer açılmış, derin kaçak kazı çukurlarının yerleşime ait yapı kalıntılarını büyük oranda tahrip ettiği görülmüştür. Kaçak kazılarda ortaya çıkan duvarlarda kumtaşları kullanılmıştır. Yapı duvarlarında ise kireç katkılı harç kalıntıları görülmektedir. Kaçak kazı çukurlarının etrafında bulunan kırık bir pithosa ait dudak parçası üzerinde yer alan ızgara motifli damgalar dikkat çekicidir. Yine kulenin kuzey yamacında kireç taşından yapılmış bir adet ahşap direk sütun kaidesine rastlanmıştır. Bizans dönemi çatı kiremitleri alanın en yoğun buluntu gurubunu oluşturmaktadır. Çeşitli çanak ve çömleklere ait amorf nitelikteki pişmiş toprak parçalar ise genellikle kaçak kazı çukurlarının çevresinde görülmektedir. Yapılan buluntular kapsamında kalenin Geç Doğu Roma-Ortaçağ döneminde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple tescil harici olan bu alanın 1. derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi gerekmektedir”

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu da bu rapor doğrultusunda Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan Köyü sınırları içerisindeki Kaletepe Kalesi üzerinde yer alan ve defineciler tarafından da talan edilen kale kalıntılarının bulunduğu bölgeyi 21 Nisan 2016 tarihinde 2948 sayılı karar ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı  ilan etti.

(ÖZEL HABER: Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

(Haber Kaynak ve Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

2.383 kez okundu