YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Kilisenin Çan Saati Kulesinin Üst 2 Katının Yıkılması İstendi!

(ÖZEL HABER) - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 1869 yılında yaptırılan ve 2007 yılında da restore edilen Rum Ortodoks cemaate ait Meryem Ana Kilisesi (Kimisis Teodoku Kilisesi) Çan Saati Kulesi’nin tehlike arz eden üst 2 katının ivedilikle yıkılmasını istedi.

30 Haziran 2017 tarihinde eklendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 29 Mayıs 2017 tarihinde yaptığı toplantıda Bozcaada ilçesinde Rum Mahallesinin tam ortasına konumlanan ve  giriş kapısında 1869 yılında yapıldığı yazılan Kimisis Teodoku Kilise Vakfı’nın mülkiyetindeki Meryem Ana Kilisesi Çan Saati Kulesi’nin çevreye tehlike arz etmesi durumunu görüştü. Bozcaada Belediye Başkanlığı Fen ve İmar Servisi’nin 27 Aralık 2016 tarih ve 2706 sayılı yazısında yüksekliği 23,8 metre olan kilisenin Çan Saati Kulesi’nin taşların yıprandığı ve düştüğü, özellikle yaz sezonunda çan kulesinin bulunduğu 20 Eylül Caddesi’nin yoğun yaya aksında olmasa sebebiyle halk sağlığını tehdit ettiği, yaralanmalara, can ve mal kayıplarına sebep olabileceğinin tespit edildiğinin yazıldığı rapor dışında Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 12 Nisan 2017 tarih 1411 sayılı yazısı ve uzman raporları da incelenerek şu kararlar alındı: “Çanakkale ili Bozcaada ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Kentsel Sit ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında, koruma amaçlı imar planı kapsamında kalan, mülkiyeti Kimisis Teodoku Kilise Vakfı adına kayıtlı 220 ada,1 parseldeki tescilli Kimisis Teodoku Kilisesi’nin (Meryem Ana Kilisesi) Koruma Grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine;

- Çan Kulesine ilişkin güncel röleve ve bozulma analiz paftaları ile mevcut zemin durumu incelenerek hazırlanacak statik raporu eşliğinde; taşıma kapasitesi dikkate alınarak gerekli müdahale ve kullanılacak malzemeyi belirterek hazırlanacak onarım, güçlendirme ve müdahale biçimlerini gösteren uygulamaya yönelik projenin kurulumuza iletilmesine; bu projenin ve ilgili çalışmanın zaman alacağı göz önüne alınarak Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22 Mart 2017 tarihli teknik raporda üst iki katın ivedilikle yıkılması gerektiği belirtilmiş olması sebebiyle, kulenin yıkılma tehlikesi arzeden üst kısımlarının mevcut statik durumu ile ilgili restorasyon uzmanı, mimar ve inşaat mühendisinin birlikte hazırlayacağı statik raporun kurulumuza iletilmesi halinde değerlendirilebileceğine;

- Çan Kulesi’nde zaman içinde oluşan yıpranmanın ortaya koyduğu tehlikeli duruma ilişkin taşınmaz ve çevresinde can ve mal emniyetine yönelik gerekli tüm önlemlerin ilgili kurumca ivedilikle alınması gerektiğine karar verildi.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu şimdi Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22 Mart 2017 tarihli teknik raporda üst iki katın ivedilikle yıkılması gerektiği belirtilmiş olması sebebiyle, kulenin yıkılma tehlikesi arzeden üst kısımlarının mevcut statik durumu ile ilgili restorasyon uzmanı, mimar ve inşaat mühendisinin birlikte hazırlayacağı statik raporun kurula iletilmesini bekliyor. Kesin karar bu rapor sonunda verilecek.

(ÖZEL HABER / FOTOĞRAF: Ayhan ÖNCÜ/ÇANAKKALE)

(Haber Kaynak ve Link Gösterilmeden İzinsiz Alınıp Yayınlanamaz)

4.377 kez okundu