YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Parion Antik Kenti”nde 2014 Yılı Kazıları Başladı

13 Temmuz 2014 tarihinde eklendi

Alan büyüklüğü ve bulunan tarihi eserler bakımından Efes antik kentini geride bırakacak olan Çanakkale’deki Parion antik kentinin ortaya çıkarılması için onuncu sezon kazılarına başlandı. 2005 yılında ilk kez kazı çalışmalarının başlatıldığı Biga’nın Kemer Köyü’nde yer alan antik çağlardaki bir liman kenti olan Parion’daki  kazılar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi adına Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Vedat Keleş  başkanlığında yürütülüyor. İÇDAŞ’ın (İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.) 2008 yılından bu yana sürdürdüğü sponsorlukla Parion antik kent kazılarına devam ediliyor. Dünyanın sayılı, Türkiye’nin ise en büyük tarihi kazısının yapıldığı Parion Antik Kenti İÇDAŞ’ın sponsorluğunda gün yüzüne çıkartılıyor. Kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarında Atatürk Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden 28 öğrenci, 19 arkeolog, 1 epigraf, 1antropolog, 7 mimar, 1 harita mühendisi, 8 restoratör ve konservatör olmak üzere toplam 65 kişilik ekip görev alıyor. Çalışmalara ayrıca ana sponsor İÇDAŞ A.Ş.’nin verdiği 70 kişilik işçi ekibi de destek sağlıyor.2014 sezonunda geçen yıllarda başlayan kentteki güney nekropol, tiyatro, odeion, Roma hamamı, yamaç yapısı ve sondaj yapısı olmak üzere 7 sektörde kazı çalışmalarına devam edilecek. Bunun yanında kentin değişik noktalarında sondaj çalışmaları da yürütülecek. 2014 sezonunda ağırlık verilecek çalışmalardan biri de restorasyon ve konservasyon çalışmaları olacak. Daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve kazısı biten erken Bizans şapeli arkeopark projesinin bitirilmesi hedefleniyor. Parion antik kentinin “Ören Yeri Statüsü” kazanması için gerekli alt yapı proje çalışmaları da bu sezon başlatılıyor. Milattan önce 8. yüzyıl sonlarına ait iki limanıyla önemli bir liman kenti olan Parion’da 2015 sezonunda başlatılması düşünülen su altı arkeolojisi çalışmaları alt yapısı da bu sezon oluşturulacak. Geçtiğimiz yıllardaki kazılarda meşe yapraklı altın taç, Eros figürlü altın küpe, altın pulun da bulunduğu 260 adet envanterlik tarihi esere ulaşılmıştı. Kazı bölgesinde Helenistik kültür öncesi Pers dönemine ait 4 lahit, 60 mezar, aralarında altın takıların yanı sıra tarihi eserler, cadde ve caddenin iki yanında sıralanan yapılar, nekropol, saray veya villa benzeri bir yapı ile antik tiyatro bulunmuştu. Gün yüzüne çıkarılan Artemis heykeli arkeolojik kazanım açısından hayli kıymetli bir eser olarak değerlendirilirken, 5 bin kişilik olduğu tahmin edilen stadyum kazısı tamamlandıktan sonra Parion antik kentinin dünyaya tanıtılarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Kazılar tamamlandığında Efes antik kentinden de büyük bir merkezin ortaya çıkacağı belirtiliyor.

1.305 kez okundu