YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Sanat Tarihi Seminerleri Devam Ediyor

18 Şubat 2013 tarihinde eklendi

Çanakkale Belediyesi Yazar ve Sanatçı Evi’nde “Büyük Selçuklu Dönemi ve Osmanlı Döneminde Sanat” isimli seminer düzenlendi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal’ın uzman konuk olarak katılımıyla gerçekleştirilen seminerde Uysal, XI-XVI yüzyıllar ararsında, özellikle Anadolu Selçukluları döneminde İran, Kafkasya, Suriye, Irak ve Mısır’da; edebiyat,  musiki ve özellikle mimaride halen etkisini devam ettiren çok önemli eserler bulunduğunu belirtti. Ali Osman Uysal seminerde yaptığı konuşmada Osmanlı Devletinin  önce Avrupa ve Bizans’ın etkisinde kaldığını, sonra İslam’ın etkisi altına girdiğini, daha sonra ise İmparatorluğun geniş coğrafyasının ve komşularının sanatsal gelişmişliklerini yorumlayarak beslenip kendine özgü çoğulculuğuyla uygun bir sanat dili yarattığını söyledi. Uysal, 16 yy.  itibarı ile İslam ülkelerinin sanatından  ayrıldığını, 19 yy. da minyatür yerini resim sanatı aldığını belirterek, Sivas’ta Gök Medrese, Anadolu’da Süleymaniye ve  Selimiye  gibi görsel örneklerle söyleşiye devam etti.

1.825 kez okundu