YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

(TAEK) ve (MTA), Radyasyon Bulunan Geyikli'de İnceleme Başlattı

11 Ekim 2009 tarihinde eklendi

Çanakkale'nin Ezine İlçesi'ne bağlı Geyikli Beldesi'nde, Hantepe Plajı'nda tespit edilen radyasyonun sebebini araştırmak için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri bölgede çalışmalara başladı. MTA ekipleri topraktan numuneler alırken, Atom Enerjisi Kurumu'na ait ekipler de bölgede radyasyon ölçümü yaptı. Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer, Hantepe mevkiinin dışında Tuzla bölgesindeki kaplıcalar bölgesinde de ölçümlerin yapılacağını belirtti. Bu arada tatilciler, ölçüm yapan yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Hantepe Plajı'nın bulunduğu bölgeye tedbir olarak konulan "Radyasyon tehlikesi" yazılı güvenlik şeridinin kaldırıldığını gören TAEK yetkilileri, yeniden plajı kordon altına aldı. Plajın bulunduğu 500 metrelik bölgeye giriş çıkışları yasaklayan ekipler, kesin sonuçların açıklanmasına kadar bölgeye girilmesinin yasak olduğunu belirtti. Geyikli Belediye Başkanı Mustafa Çiçek, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na (TAEK) ait ekiplerin dışında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) bağlı uzmanların da bugünden itibaren bölgede çalışma yaptığını belirterek, "Bu konuda bizim konuşmamız doğru olmaz. Bölgede çalışmalar sürüyor. Bölgede güvenlik açısından kapalı tutulacak. Yazlıkçılar bundan tedirginlik duyuyor. Denizde bir tehlike söz konusu değil. Vatandaşlarımız denize rahatlıkla girebiliyorlar. Sadece sahilde bazı yerlerde radyasyon söz konusu" dedi. Bu arada Türkiye Atom Enerjisi kurumu (TAEK), resmi internet sitesinde bölgede yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. TAEK'ten yapılan açıklamada, "Çanakkale ile ilçe ve köylerinde yapılan radyasyon ölçüm çalışmaları sırasında, Ezine'de Geyikli/Hantepe Plajı'nda (yerleşim alanları dışında) yer yer 1000 R/h (mikroröntgen/saat) mertebesinde radyasyon doz hızları ölçülmüştür. Doğal radyasyon seviyesi 10 - 40 R/h olan bölgede ayrıntılı radyo lojik araştırma ve değerlendirme yapılması gerektiğinden, sahil şeridinde 30 mx500 m boyutlarındaki alan kordon altına alınmış ve sahaya giriş-çıkışlar sınırlandırılmıştır. Ezine Hantepe Plajı'nın belirli bölgelerinde gama doz hızı bazı bölgelerde 1110 (R/h) olarak ölçülmüştür. Sınırlandırılan alanın yüksek ölçümler alınan noktalarında değişik derinliklerden toprak/kum örnekleriyle deniz suyu örnekleri standartlara uygun olarak alınmış ve analiz yapılmak üzere TAEK Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) ile TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne (SANAEM) intikal ettirilmiştir. Toplanan numunelerin analizleri devam etmekte olup şu ana kadar alınan sonuçlardan, sınırlandırılan alanın bazı bölgelerinde ortalama doğal değerlerden yüksek seviyelerde tespit edilen aktivitenin doğal radyoizotoplardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu radyoizotoplar; toryum (Th-232), uranyum (U-238) ile bunların bozunma serisinden gelen diğer radyonüklitlerdir. Ezine Hantepe Plajı deniz suyunun toplam alfa (?) ve beta (?) ölçüm sonuçlarında bu değer 5.71 ile 5.80 (R/h) olarak ölçüldüğünden bugüne kadar bu plajdan denize girmiş olan vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek bir durum yoktur. Ayrıca numunelerin spektral analizleri devam etmektedir. Hantepe Plajı'nda sınırlandırılan alan dışında radyolojik açıdan insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Sınırlandırılan alana vatandaşlarımızın girmemesi gerekmektedir" denildi. Bozcaada, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde de ölçüm yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bozcaada'nın tamamı radyolojik açıdan taranmış olup, radyasyon seviyesi açısından insan ve çevre sağlığına zararlı olabilecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre hava radyasyon doz hızı 1.5-18 R/h arasında değişmektedir. Bozcaada içme sularının analizlerinde 0.01 Bq/L toplam alfa ve 0.11 Bq/L toplam beta aktivitesi tespit edilmiştir. Bu değerler içme suları için müsaade edilen değerlerin altındadır ve tüketilmesinde radyolojik açıdan sakınca yoktur. Ayvacık ve Ezine ilçelerindeki yerleşim alanlarının radyasyon seviyesi açısından taranmasına devam edilmekte olup, şimdiye kadar yapılan ölçümlerde hiçbir yerleşim biriminde normalin üstünde bir radyasyon seviyesi tespit edilmemiştir. Bölgede halen (22.06.2006) TAEK ve MTA ekiplerince detaylı radyolojik ve jeolojik inceleme ve araştırmalar yapılmakta. Bunun tamamlanmasını müteakip yapılacak değerlendirme sonuçları kamuoyuna ayrıca bildirilecektir."

3.105 kez okundu