YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Tarihi Aynalı Çarşıda Kitabe Tercümesi Yanlışı

08 Eylül 2012 tarihinde eklendi

1889 yılında İkinci Abdülhamid’in padişahlığı sırasında Çanakkale’nin önde gelen Yahudi ailelerinden birinin üyesi olan İlya Halyo tarafından inşa ettirilen tarihi Aynalı Çarşı’nın girişinde yer alan kitabenin Türkçe olarak yazılan açıklamasının yanlış olduğu iddia edildi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret için geldiği Çanakkale’nin sembolü olan tarihi Aynalı Çaşı’nın girişinde yer alan kitabenin Türkçe olarak açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülgün Yazıcı, bu kitabenin gerçeği ile değiştirilmesinin gerektiğini söyledi. Aynalı Çarşı girişinde yen alan kitabenin Türkçe açıklamasında “Adaletliği ile tanınan Sultan Gazi İkinci Abdülhamit efendimiz hazretlerinin lütuf ve sahip çıkmalarıyla, kendine bağlı, Musevi uyruğundan İlya Halyo kullarının çabalarıyla yaptırılmış ve gönülde yer tutacak çarşıdır” ifadeleri yer alıyor. Bu tercüme ile girişte yer alan kitabenin gerçek okunuşu aynı değil. Asıl kitabenin tercümesi “Sultan-ı ma'delet-unvan el-Gazi Abdülhamid-i Sani Efendimiz Hazretlerinin saye-i ihsan-vaye-i ra'iyyet-perverlerinde teb'a-i sadıka-i Müseviyye’sinden İlya Halyo bendelerinin yaptırdığı çarşı-yı dil-nişindir” şeklinde olacak. Bu konuda belediye yetkililerine tercümenin yanlış olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini belirtmiştim. Ancak bu kitabe gerçek hali ile buraya halen konulmadı. Tercümesi eski haliyle duvarda yazılı duruyor. Bu tercümenin en kısa sürede gerçeği ile değiştirilmesi gerekiyor” dedi. 

1.930 kez okundu