YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel
Anzac Hotel Çanakkale Şehitlik Turu

“Troia ve Çevresinin Yerleşim Arkeolojisi” Kitabı Yayında

Troia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’nın “Troia ve Çevresinin Yerleşim Arkeolojisi” isimli kitabı Almanca ve İngilizce olarak Troia Vakfı Yayınlarının ‘Studies on the Troad’ (Troas Araştırmaları) dizisinin altıncı kitabı olarak yayınlandı.

16 Mayıs 2016 tarihinde eklendi

Kitap ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Rüstem Aslan şu açıklamaları yaptı: “Bilindiği üzere antik dönem adı Troas olan, Biga Yarımadası, konumu nedeniyle tarihöncesi dönemlerden günümüze kadar Doğu-Batı, Asya-Avrupa arasındaki, özellikle kültür tarihi ilişkilerinde büyük rol oynamıştır. Zaten konumu ve bu özellikleri nedeniyle; M.Ö. 3000’lerden itibaren yaklaşık 1500 yıllık süre içinde bölgedeki en büyük yerleşme olan Troia kenti, aynı zamanda Akdeniz Bölgesi’nin en önemli yerleşmesi özelliğini de kazanmıştır. Ancak Troia ve yakın çevresi, özellikle Troia Ovası, Neolitik Dönem olarak adlandırılan, yerleşik hayata geçiş sürecinden itibaren değişen paleojoğrafik özelliklerden de oldukça etkilenmiştir. Özellikle tarihöncesi dönemlerde denizin Troia Ovası’nın olduğu bölgenin  içlerine kadar girmesi ve Karamenderes ile Dümrek Nehirlerinin taşıdıkları dolgu toprağı (alüvyonlar) nedeniyle, kıyı çizgisinin  günümüze kadar sürekli değişmesine neden olmuştur. Topografyadaki bu değişiklikler Troia ve yakın çevresindeki yerleşmelerin kaderini de etkilemiştir. Söz konusu bu kitapla yaklaşık 20 yıl önce bu konuyla ilgili yaptığım çalışmaları bir araya topladım. Daha önceki yıllarda Türkçe olarak makale şeklinde yayınladığım araştırmaları Almanca ve İngilizce olarak uzmanlara sunmayı amaçladım. Çünkü antik dönemde Troas olarak adlandırılan (Troia kenti ve çevresi anlamına gelmektedir) Biga Yarımadası  üzerine üretilen akademik bilginin uluslararası bilim çevrelerine yayılması gerçekten önemlidir. Söz konusu çalışmada ilk kez Troia ve yakın çevresindeki (Troia Tarihi Milli Parkı) buluntu yerlerinin ayrıntılı katalogları da yayınlanmıştır. Arkeolojinin bilime dönüştüğü bu bölgede yapılan çalışma sonuçları,  böylece bir araya getirilmiş oldu. Özellikle Troia Ovası’ndakı kıyı çizgisi değişikliklerinin yerleşmelerin kurulması ve gelişmesine olan etkisi yerleşme-doğal koşul ilişkisi bağlamında ele alınmıştır. Bunun da ötesinde kıyıdan uzaklaşması nedeniyle jeopolitik önemi kaybeden Troia ve çevresinin , antik dönemde nasıl ‘kutsal’ özelliğe büründüğü de ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Troia Vakfı yayın dizi ‘Studies on the Troad’ (Troas Araştırmaları)’nın altıncı kitabıdır. Daha önceki yayınlarda tümü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırmacılarına ait çalışmaların yayınlarıdır. Bu yayınlar Avrupa ve Amerika Üniversiteleri’nin en önemli kütüphanelerine girmeyi başarmıştır’.

1.574 kez okundu