YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel

Üniversite Kütüphaneleri Korsorsiyumu Toplantısı Çanakkale'de Başladı

11 Ekim 2009 tarihinde eklendi

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu'nun (ANKOS) 6. yıllık toplantısı, ÇOMÜ'nün ev sahipliğinde Süleyman Demirel Konferans Salonu'nda başladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ÇOMÜ Kütüphane ve Dökümünasyon Daire Başkanı Prof. Dr. Tandoğan Candan, ÇOMÜ'nün çağdaş bir kütüphaneye sahip olabilmesi için başlattıkları çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti. ANKOS'un Çanakkale'de yaptığı bu toplantıya iştirakin çok yüksek olduğunu ifade eden Candan, "Bu yılki toplantının ana konusu ise açık erişim ve kurumsal arşivlerdir. Türkiye'de demokratik bir hayat biçiminin kurulmasında kütüphanelerin ve bilgi merkezlerinin çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Teknolojinin hızla gelişmesi ve buna paralel olarak güncel ve doğru bilgilerin karar alma sürecindeki rolünün giderek artması, bilgi hizmetleri alanındaki büyümeyi de beraberinde getirmiştir. Bilgi hizmetleri geleneksel kimliğinden sıyrılarak daha çeşitli ve modern kütüphanecilik hizmetleri olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır" dedi. Candan, "Dünyadaki büyük konsorsiyumlardan birisi olan ANKOS'un elektronik kaynakların paylaşımı yanında ortak kütüphane otomasyon sistemleri, basılı kitap alımları, kütüphanelerarası kısa süreli personel değişimi, açık erişimli kurumsal arşivler gibi projelerin hayata geçirilebilmesini ortak hedef olarak belirleyebiliriz. ANKOS'un bu yöndeki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Bu çalışmaların bize çok şeyler katacağına inanıyoruz" diye konuştu. ANKOS Başkanı Prof. Dr. Bülent Karasözen de, Türk insanının elinden tutulduğu sürece çok büyük işler yapabileceğini gösterdiğini, bunun en büyük örneğinin ANKOS olduğunu söyledi. 2003 yılında 6 Milyon olan ANKOS kurumlarının tam metin makale kullanım sayısının 2005'te 10.5 milyona ulaştığını belirten Karasözen, bilimsel yayınların sayısının her yıl giderek artmasına paralel olarak, bunların elektronik ortamda kullanımının arttığını kaydetti. Karasözen, ANKOS'un birçok kurum ve araştırmacı için internet üzerinden erişim sağlanabilen sanal bir kütüphane haline geldiğini anlattı. Türkiye'nin kütüphanecilikte dünyada 15. olduğunu vurgulayan Karasözen, "Dünya interneti çok büyük bir devrim yaşıyor. Artık tüm kütüphaneler elektronik ortamdadır. Elektronik kitap ve dergiler birleştiğinde, bu konuda çok büyük bir devrimin yaşandığını görüyoruz. Kütüphanelerle birlikte eğitim teknolojisi de hızla değişiyor. ANKOS olarak, Avrupa Topluluğu'nda güzel örnekler ve projeler üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. ÇOMÜ Rektörü Ramazan Aydın ise, kütüphanelerin sürekli değişim ve dinamizm içinde olması gerektiği belirterek şunları söyledi: "Kütüphanelerde de küreselleşme olgusunu yaşıyoruz. Günümüz bilgi çağına teknolojik gelişmeler sayesinde gelinmiştir. Teknolojide yaşanan bu gelişmeler bilime tekrar dönerek ileriye dönük tetiklemektedir. Bilişim teknolojisi her 18 ayda bir artmaktadır. Buna ayak uydurma yolu kütüphanelerdi. Kütüphaneler üniversitelerin kalbi durumundadır. Biz ÇOMÜ olarak uluslararası bir üniversite olma çabasındayız. Bir üniversitenin gelişmesi için uluslararası üniversitelerle öğrenci takası yapması lazım. Bunlara önem veren üniversite, uluslararası bir üniversitedir. Biz teknik bir üniversite değiliz ama olma çabası içerisindeyiz."

3.046 kez okundu