YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel
20 Haziran 2020 tarihinde eklendi

Bir Hastanenin Öyküsü: “Bahattin ve Huriye Demircioğlu Çanakkale SSK Hastanesi”

4772 sayılı iş kazalarıyla meslek hastalıkları ve analık sigortalar kanunu 27 Haziran 1945 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla işçilerin günlük iş süresi içinde geçici, kısmi, daimi hastalık durumlarda ve sakatlık hallerinde, İşçi Sigortaları İdaresi’ne prim ödemeleri işveren tarafından yapılarak, sağlık hizmeti alması sağlandı. 4772 sayılı kanunla işçi statüsünde çalışanlar için büyük bir adım atıldı ve kısa bir süre sonra Çalışma Bakanlığı’na bağlı İşçi Sigortaları Kurumu kuruldu. İlk olarak 1945 tarihli 4772 Sayılı Kanunla iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yönelik sağlık hizmeti verilmeye başladı. 1964 yılında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Sosyal Sigortalar Kurumu(SSK) çatısı altında birleştirildi. 16 Mayıs 2006 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredildi.  

Çanakkale SSK Hastanesi

Çanakkale’ye değişik dönemlerde büyük hizmetleri olan Demircioğlu ailesine mensup Bahattin Demircioğlu ve eşi Huriye Demircioğlu sahip oldukları 40 dönümlük araziyi SSK Hastanesi yapılması koşulu ile bağışladılar. Sosyal Sigortalar Kurumu 16 Nisan 1984 tarihinde Çanakkale’de hastane yapmaya karar verdi. 110 yataklı Çanakkale SSK Hastanesi’nin bina inşaatı 11 Mart 1985 günü ihaleye çıkarıldı. Üç defa ihale yapılmasına rağmen bu ihaleler iptal edildi ve nihayet hastanenin ihalesi 1985 yılı İlkbahar aylarında tamamlandı ve dönemin Çanakkale ANAP İl Başkanı Mustafa Cumhur Ersümer, Çanakkale’de yapılacak 110 yataklı SSK Hastanesi”nin temelini atmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli’nin 27 Temmuz 1986 Pazar günü Çanakkale’ye geleceğini açıkladı. Yapılacak hastanenin 1988 yılı Haziran ayında tamamlanması ve aynı yıl hizmete girmesi planlandı. Temeli atılan SSK Hastanesi 2000 metre kare üzerine oturtulmaktaydı. Temeli atıldıktan üç yıl sonra 1988 yılı Kasım ayına gelindiğinde SSK Hastanesi’nin inşaatı tamamlanma noktasına erişti.  

1989 yılı Sonbaharında açılan ve 85 ruhsatlı yatakla sağlık hizmeti vermeye başlayan Çanakkale SSK Hastanesi, ilk açıldığında ısınma ve kanalizasyon problemleriyle karşılaşsa da zaman içerisinde bölgenin en iyi hizmet veren hastanelerinden biri haline geldi.

Çanakkale’de çarşı içinde 1967 yılında küçük bir dispanserde sağlık hizmeti vermeye başlayan SSK Çanakkale Hastanesi, sadece ayakta tedavi hizmeti sunabiliyordu. Yatacak hastalar o dönemde Balıkesir ya da Bursa’ya sevk ediliyordu. 1989 yılında açılan 85 ruhsatlı yatakla sağlık hizmeti vermeye başlayan hastane, zamanla aktif sigortalı ve emekli sigortalı sayasının hızla artması nedeniyle büyük hasta yoğunluğu ile karşılaşmaya başladı ve yetersiz hale geldi ve 1998 yılında fiziki koşullar zorlanarak 110 yatak ruhsatı ile 160 fiili yatağa kavuşturuldu.

1991 yılında hastane çalışanları tarafından “Çanakkale SSK Hastanesi Derneği kuruldu. 1992 yılında Çanakkale SSK Hastanesi Derneği, yerel kaynakları da harekete geçirerek acil servis ve polikliniklerin çağdaş bir görünüme kavuşturulmasında önemli katkılarda bulundu. Derneğin katkılarıyla Eczane, Muhasebe, Hastalık Servisi, Karantina, Sağlık Kurulu ve Personel Servisi’nin bilgisayar ağı ile donatıldı. Hastane bahçesine tamamı yerel kaynaklardan elde edilen finansla bir ek bina yaptırıldı. Bu sayede; hastanenin fiziki sıkışıklığı kısmen giderildi ve Sıhhi Malzeme Depoları, Arşivler, Para Medikal bazı birimler ve yemekhaneler buraya taşındı. Bu taşımalar sonucunda ana binada elde edilen yerler Koroner Yoğun Bakım Servisi”, “Ortopedi Koğuşu ve Doğumhane Servisi olarak düzenlendi. Hastanenin poliklinik katında ve yataklı servis içinde yer alan eczaneleri de bir araya toplanarak sıkışıklık giderilmeye çalışıldı.

Çanakkale SSK Hastanesi Otomasyon Sistemine 1992 yılının Ekim ayında başladı. Dernek sayesinde 1992 yılında bilgisayarlar alınmaya başlandı. 1998 yılından itibaren tüm hastalar bilgisayar otomasyon sistemine kayıt edildi.

SSK Çanakkale Hastanesi, İstanbul, İzmir, Bursa üçgeninde bir bölge hastanesi gibi çalışmaktaydı.  Çanakkale ve çevresinde ikiyüz bini aşkın bir nüfusa sadece SSK Çanakkale Hastanesi ile yataklı tedavi hizmeti, dört Dispanser ve iki Sağlık istasyonu ile sağlık hizmeti vermekteydi. 

Çanakkale SSK Hastanesi 1990’lı yıllarda günde sadece 250-300 hasta bakabiliyordu. 2000’li yılların başında hastanenin günlük hasta bakım kapasitesi bin hastaya ulaştı.

Çanakkale SSK Hastanesi’ne 2001 yılında “Telefonla Randevu Sistemi kuruldu. Hastane Telefonla Randevu sistemine geçince hizmetin kalitesi daha da arttı. Hastaların tümü daha müracaatta bilgisayar ortamına geçirildi ve sağlık karneleri barkodlanarak dosya açılmaya başlandı. Hastane Türkiye’nin bilgisayarda en çok hasta kaydına sahip hastaneleri arasında yerini aldı. Daha sonra Çanakkale’deki tüm SSK’lı nüfus bilgisayara kaydedildi ve Sağlık Hizmeti Sağlık Bilgi Bankası oluşturuldu.

Çanakkale SSK Hastanesi ameliyathanelerinde yılda iki bin beşyüzü aşkın ameliyat yapılabilecek kapasiteye sahip hale geldi. Hastanenin eczanesindeki ilaç hareketleri bilgisayar ortamında izlenerek israf önlendiği gibi ve personel tasarrufu da sağlandı. Bu hizmetler sadece iki eczacı ile yerine getirilebiliyordu. Çanakkale SSK Hastanesi 2001 Eylül ayında ISO 9002 kalite belgesini almaya hak kazandı.

Çanakkale SSK Hastanesi’nin ilk başhekimi Dr. Muammer Tuncer’di. 2003 yılı Mayıs ayında hastanede otuz beş uzman hekim, sekiz pratisyen hekim, üç diş hekimi, iki eczacı, yetmiş altı hemşire ve ebe olmak üzere toplam ikiyüz elli beş personelin görev yapıyordu. 2005 yılı Mart ayı başında Çanakkale SSK Hastanesi’ne Bahattin ve Huriye Demircioğlu adının verileceği haberleri duyuldu.  29 Nisan 2005 günü Çanakkale Valisi Süleyman Kamçı şehitlik olarak tescillenen eski SSK Hastanesi adının Başbakanlık tarafından Bahattin - Huriye Demircioğlu Devlet Hastanesi olarak değiştirildiğini açıkladı. İsmi hastaneye verilen hayırsever Bahattin Demircioğlu’nun eşi Huriye Demircioğlu 19 Eylül 2005 Pazartesi günü hayatını kaybetti.

Çanakkale SSK Hastanesi ve Çanakkale Devlet Hastanesi 16 Aralık 2005 tarihinde birleştirilerek tek hastane haline getirildi. 2006 yılı Ocak ayında birleştirilmesine karar verildi. Birleşme sırasında başhekimin kim olacağı tartışması ortaya çıktı. Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Orhan Talu görevinden istifa etti. Bahattin ve Huriye Demircioğlu SSK Hastanesi’nin Başhekimi Dr. İsmail Temiz’di. Çıkan tartışma ve siyasi nedenlerle birleştirilen hastanenin başhekimliğine Operatör Dr. Kenan Eliuz atandı.

4.105 kez okundu
Yazarın Diğer Yazıları
Hiçbir Millet, Bir Devlet Adamını Atatürk Kadar Sevmedi 09 Kasım 2022
Çanakkaleli Kadınların Şevkat Eli: “Çanakkale Yardımsevenler Cemiyeti” 03 Ekim 2022
Ege’deki Adaları Nasıl Kaybettik? 19 Eylül 2022
Zafer Günü Münasebetiyle “Durma Yürü, Haydi İleri” 30 Ağustos 2022
Çanakkale Topraklarından Bir Nejat Uygur Geçmişti 25 Ağustos 2022
Atatürk’ün Çanakkaleli Kızı: “Berta Bensussen” 24 Temmuz 2022
Çanakkaleli Bir Münevver Mehmet Ali Tevfik Bey’in Ölümü 13 Temmuz 2022
Marshall Yardımı ve Karabiga’ya Getirilen İlk Harman Makinesi 04 Temmuz 2022
2. Dünya Savaşı Yıllarında Çanakkale’de Üretimin Teşvik Edilmesi 09 Haziran 2022
2. Dünya Savaşı Yıllarında Çanakkale’de Yemek Fiyatları 08 Mayıs 2022
Kumkale Ovasını Islah Edelim, Ama Sonra Ne Yapalım? 24 Mart 2022
İster İnan İster İnanma: Çanakkaleli Bir İllüzyonist “Avni Raca” 20 Şubat 2022
Çanakkale’de Cumhuriyet Kültürünün Müzik Alanında Yansımaları 12 Şubat 2022
Karakoca Köyünün Fahri Hemşehrileri Dr. Muzaffer ve Dr. Bedia Topuz 12 Ocak 2022
1930’lu Yıllarda Biga-Çanakkale Arasında Kamyonla Seyahat Etmek 28 Aralık 2021
1930 Yılında Biga’da Yaşanan Deprem... 15 Aralık 2021
Cesaret Timsali Kayserili Ahmet Paşa 20 Kasım 2021
Çanakkale Memleket Hastanesi Yapılırken Kimler Yargılandı 09 Ekim 2021
1930’lu Yıllarda Çanakkale’de Kız Çocukları Parasız Yatılı Sınavlarında Çok Başarılıydı 02 Ekim 2021
Çanakkale İlinden Seçilen İlk Kadın Muhtar Bayramiç’ten 22 Eylül 2021