YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel
Anzac Hotel Çanakkale Şehitlik Turu
22 Eylül 2021 tarihinde eklendi

Çanakkale İlinden Seçilen İlk Kadın Muhtar Bayramiç’ten

Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı’nı kazanmasında Türk kadınının çok büyük bir rolü oldu. Kadınlarımız cephe gerisinde cephedeki askerlerimiz için her türlü hizmeti yerine getirdiler ve yurdumuzu istila etmek isteyen ve yok etmeyi amaçlayan güçlere karşı erkeğiyle omuz omuza mücadele ettiler. 4 Nisan 1926 tarihinde Medenî Kanunun kabulüyle kadın haklarıyla ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Medenî Kanun’dan sonra Türk kadınının toplum içerisinde gerçek yerini alması lâzımdı. Siyasî hakların da verilmesi sırası gelmişti. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, çeşitli konuşmalarında kadınlarımızın toplum içindeki ve tarihteki önemini belirterek, eğitimden, çalışma yaşamına ve seçme-seçilme hakkına kadar birçok haklardan mahrum bırakıldığını vurgulayarak bu hakların kendilerine verileceğini bildirmişti. Atatürk, 1925 yılında yaptığı konuşmada  “Bir milletin yalnız erkeklerinin terakki etmesiyle (ilerlemesiyle) o millet yükselemez. Çünkü eğer kadın aynı nispette ilerleme halinde olmazsa, erkeğin yükselmesi mümkün değildir. diyerek konunun önemine dikkat çekmişti.  4 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Medenî Kanun ile Türk kadını haklarına kavuşmuştu.

3 Nisan 1930 tarihinde çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile kadınlarımızın belediye seçimlerinde oy verme ve seçme hakkı kabul edildi. 5 Aralık 1934 Çarşamba günü İsmet İnönü ve 191 arkadaşı tarafından verilen bir önerge ile TBMM Türk kadınına milletvekili seçmek ve seçilmek hakkını kabul etti. Başbakan İsmet İnönü bu konuda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Yüce Saylavlar! (Milletvekilleri)

Kadınların saylav seçme ve seçilmek hakkına sahip olmaları için yüce katınıza teklif sunuyoruz. Türk kadını, tarihte ne zaman haklı ve itibarlı yerini bulmuşsa, bunun mukadderatı üzerinde kendini, tesirini gösterebilmişse, erkeklerle beraber karışık ve güç yurt işlerinde elele çalışabilmişse, işte o zaman, büyük Türk ulusu kudreti ile medeniyeti ile bütün dünyayı kaplamıştır. İnançla söyleyebiliriz ki, Türk kadının geniş alanda ulus işlerine karışmasından ancak istifade etmekteyiz, istifade edeceğiz.

Cumhuriyetin 10.yılı kutlamalarının yapılacağı yıl olan 1933 yılında, 6 Ekim tarihinde kabul edilen 2349 sayılı kanunla Türk kadınları, köy ihtiyar heyetlerine ve muhtarlığa seçme ve seçilme hakkı elde ettiler. Bu kanunun kabul edilmesinden sonra yapılan muhtarlık seçimlerinde Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Karpuzlu nahiyesi Demircidere köyünde sekiz aday arasından tek kadın olan Gül Hanım Türkiye’de ilk kadın muhtar oldu. 

Çanakkale’de ilk kadın muhtar ise bu seçimden yaklaşık bir buçuk yıl sonra yapılan seçimlerle oldu. 1935 yılı Haziran ayında yapılan muhtar seçimlerinde Çanakkale ilinde ilk kadın muhtar Karaköy muhtarı oldu. Kaz dağının güneybatı eteklerine dayanmış sulak ve verimli, varlıklı bir köy olan Karaköy’de yapılan seçimleri bir kadın aday kazandı. Karaköy’de okumuş-yazmış genç bir kadın olan Zehra Hanım, Çanakkale Vilayetinin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçti. Zehra Hanım muhtar seçilmekten dolayı çok memnun oldu. Kendisini anlatırken Zehra Hanım şöyle diyordu: Ben Biga’nın Çanpazarı’nda okuma-yazma öğrendim. Burada evlendim. Köyümü çok severim. Atatürk’ün kadınlara verdiği haklardan istifadeye çabalıyoruz, köyümü yeniliğe götürmeye çalışacağım.”

Muhtar Zehra Hanım, köyü kısa sürede tertemiz bir hale getirmişi tam bir kadın temizliği ile Karaköy’ün örnek köy yapmıştı.

9.240 kez okundu
Yazarın Diğer Yazıları
Cesaret Timsali Kayserili Ahmet Paşa 20 Kasım 2021
Çanakkale Memleket Hastanesi Yapılırken Kimler Yargılandı 09 Ekim 2021
1930’lu Yıllarda Çanakkale’de Kız Çocukları Parasız Yatılı Sınavlarında Çok Başarılıydı 02 Ekim 2021
Çanakkale Valiliği’nde Fotoğrafı Olmayan İstiklal Madalyalı Bir Vali: “Fehmi Vural” 30 Ağustos 2021
Unutulan Bir Müzik Öğretmeni: “Kıdemli Binbaşı Ahmet Ezgimen” 28 Temmuz 2021
Bayramiç’te Bir Öğretmen: “Derviş Fahri Bey” 05 Temmuz 2021
Ezine İsmet Paşa İlkokulu Cemil Paşa İlkokulu’na Nasıl Dönüştü? 15 Haziran 2021
Rumeli Fatihi ve Vatan Şairinin Mekânı Bolayır 06 Haziran 2021
Çanakkale’de Top Atışıyla Başlayıp Top Atışıyla Biten Nüfus Sayımı! 30 Mayıs 2021
Türkiye’nin Amerika’daki İlk Büyükelçisi Çanakkaleli Ahmet Muhtar Bey’i Ermeniler Neden Öldürmek İstemişti? 30 Nisan 2021
Gelibolu Yarımadası’nda Açan Biberiye ve Gelinciklere Bir de Böyle Bakalım 23 Nisan 2021
Kütüphaneler Haftasında Çanakkale’nin İlk Kütüphane Müdürü 31 Mart 2021
Normandiya Çıkarması Kahramanı İngiliz Mareşal Montgomery Çanakkale’de 28 Mart 2021
Çanakkale Yardımsevenler Derneği ve Mevhibe Hanım 07 Mart 2021
Yıllar Önce Çanakkale Boğazı’nı En Kısa Zamanda Yüzerek O Geçmişti 24 Şubat 2021
Çanakkale’de İdareci Bir Sanat Adamı: Ziya Eper 12 Şubat 2021
Kumkale-Halileli Yolunu 1953 Yılında Köy Halkı Yapmıştı 17 Ocak 2021
1969-1970 Sezonuna Başlarken Çanakkalespor 25 Aralık 2020
Kurtuluş Savaşı’nda Hacıpaşa Çiftliği’nin (Üniversite Arazisinin) Düşman İşgalinden Kurtarılması 29 Kasım 2020