YUKARI ÇIK

Çanakkale Travel
Çanakkale Travel
Anzac Hotel Çanakkale Şehitlik Turu
16 Ocak 2017 tarihinde eklendi

Vatan Sana Minnettardır: İsmet İnönü

Mudanya Ateşkes görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adına Batı Cephesi Komutanı İsmet (İnönü) Paşa’nın başkanlığında bir askerî kurulun temsil etmesinden doğal bir şey olamazdı. Mudanya Mütarekesi imzalandıktan sonra 16 Ekim 1922 tarihinde yanında askeri erkânın da bulunduğu bir heyetle Bursa’ya gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa’daki en önemli kararı İsmet Paşa’yı kesin barış antlaşması için toplanacak konferansta Türk Murahhas Heyetinin Başkanı seçmesi olmuştu. İsmet Paşa, aynı zamanda Ankara Hükümeti’nin Dışişleri Bakanıydı. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa’nın o günkü ruh haletini şöyle ifade etmektedir: Bursa’da kaldığım günler zarfında İsmet Paşa’yı Murahhas Heyeti Reisliği’ni ifa edebilip edemeyeceğini, mevcut bunca malumatıma rağmen bir daha tetkik ettim. Mudanya Konferansını nasıl idare ettiğini teferruatıyla anlamaya çalıştım. İsmet Paşa’nın kendisine, tasavvurlarım hakkında hiçbir kelime söylemiyordum. Nihayet müspet olarak kararımı verdim. İşte ondan sonradır ki İsmet Paşa’ya emrivaki halinde, Hariciye Vekili olacağını, ondan sonra da sulh konferansına Heyeti Murahhas Reisi olarak gideceğini söyledim. Paşa birden bire şaşırdı. Asker olduğundan bahsederek özür diledi. En nihayet teklifimi, bir emir sayarak itaat etti.”

Mustafa Kemal’in verdiği bu karardan sonra olay Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getirildi. 26 Ekim’de TBMM’de Dışişleri Bakanı seçildi. 2 Kasım’da Lozan Konferansı’na gidecek olan Murahhas Heyeti’nin başkanlığına getirildi. Böylece İsmet Paşa, Şevket Süreyya Aydemir’in dediği gibi “Lozan için teraziye koyduğu kaderi kendisine yar olduğu takdirde, Gazi’den sonra belki de ikinci adam olarak memleketin siyaset sahasında”  öne çıkmış oldu. Bu şekilde siyaset sahnesine çıkan bu yeni insan, yani İsmet Paşa için de Lozan Konferansı bir mukavemet yarışı olacaktı. Zira konferansa katılan tüm diğer devletlerin temsilcileri içinde aynı şey geçerliydi. İsmet Paşa’nın özel yetenekleri, Lozan Konferansı boyunca bir bir ortaya çıktı. Bu yetenekleri ilk keşfeden O’nu bu görev için seçen Mustafa Kemal Atatürk tarafından fark edilmişti. Çünkü böyle bir konferans için sadece askerlik, sadece diplomatik kabiliyet yeterli olmazdı. Lozan Konferansı resmi adından da anlaşılacağı gibi Yakındoğu Sorunları İçin Lozan Konferansıydı. Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm hesapları ele alınacaktı. Dolayısıyla Lozan Konferansı Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika, Doğu Akdeniz ve Anadolu gibi oldukça geniş bir coğrafyayı ilgilendiren konular için toplanmıştı. İsmet Paşa’nın karşısına çıkan diğer ülkelerin delegeleri kendilerini dünyanın hâkimi olarak görüyorlardı. Lozan Konferansı’na çağrıyı yapan devletler Birinci Dünya Savaşı’nın galibi olan; İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’ydı. Tüm görüşmelere çağrılan devletler; Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı(Yugoslavya) idi. Amerika Birleşik Devletleri gözlemci olarak tüm konferanstaki görüşmelerde yer almıştı. Boğazlar konusu görüşülürken Sovyet Rusya ve Bulgaristan, ticaret konularında ise Belçika ve Portekiz Lozan Konferansı’na katılan devletlerdi. Lozan Masası’nın bir tarafında Lord Curzon ve karşısında daha henüz hükümet şeklini bile kavrayamadıkları ufak tefek yapılı Genel İsmet Paşa vardı. İşte o günlerde İsmet Paşa; Lozan’da Batı dünyasının murahhasları, mütehassısları, diplomatları ile görüşüyorum. Bunlar İstanbul Hükümeti’ni İstanbul muhitini tanıyan insanlar ve yeni devletin o muhitin insanlarına göre kurulmasını arzu ediyorlar. Bunu her hallerinden anlıyorum. Bizim bakımımızdan meselenin daha ehemmiyetli ve değişik cepheleri var. Bir defa Boğazlar askerî bakımdan tamamıyla açık, tamamıyla emniyetsiz. Bu vaziyetteyiz. Lozan Antlaşması’yla elde edebildiğimiz neticeler ve tarihi şartlar bizi endişeye sevk ediyor. Ayrıca Anadolu’nun ortasında bulunarak ve bir Anadolu hükümeti olarak yeni devleti çalıştırmak istiyoruz diyordu.

İşte Lozan konferansı günlerinde dünyanın efendileri karşısına dikilen bu ufak tefek yapılı General İsmet Paşa, bugün bizim halkımızın bile tanıyamadığı bir insandır. İsmet Paşa’ya hayatı boyunca yolunu açan çok önemli vasıfları Şevket Süreyya’ya göre şunlardı:

Öyle bir mizaç e şahsiyet vasfı gösterdi ki, kendisine daima, rütbesinden daha üstün görevler emanet edildi.

Diğer subaylardan ayrı olarak, daima meslek dışı bilgisini ve genel kültürünü tamamlamaya çalıştı.

Görev çevrelerinde, mücadeleleri ve çalışkanlığı ile değil, uysal fakat müstakil hareket ve karar kabiliyetleri ile dikkati çekti. Hiçbir zaman bir klik zümre adamı olmadı. Kendisini, hiçbir kimseye kayıtsız şartsız bağlamadı. Hatta Mustafa Kemal’e bile…

Gerektiği zaman, sorumluluk kabulünden çekinmedi. Bu vasfı O’nun şahsi gururu oldu. Olayların akışı içinde bu gurur O’nu, belki göstermesiz fakat daima bir zırh gibi sardı.

Teşebbüsü elinde tutabilmek, gayretini, bir askeri strateji kaidesi gibi siyasi hayatında da benimsedi. Onun için de daima kumanda mevkilerinde bulundu ve bu mevkileri hiçbir zaman kolay bırakmadı.

İsmet Paşa, bu vasıfları ile Türkiye Cumhuriyeti ve dünya tarihinde iz bırakan en önemli şahsiyetler arasında yer aldı. Bu yazıyı yazarken elimde bir belge duruyor. 1 Temmuz 1936 tarihli, Montreux Boğazlar Görüşmesi sürüyor artık Boğazlar Rejiminin Türkiye’nin lehine değiştirilmesi kesinleşmek üzere tam o sırada Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ten İsmet İnönü’ye çekilmiş orijinal bir arşiv belgesi telgraf, Başbakan İsmet İnönü’ye Zafer senindir. Tebrik ederim. KA. Atatürk İşte İsmet Paşa, Mustafa Kemal’in de böyle güvenini kazanmış ve hakkı Atatürk tarafından da kendisine teslim edilmiş bir devlet adamı, başarılı bir asker ve iyi bir aile babasıdır.

2605 kez okundu
Yazarın Diğer Yazıları
1939 Yılında Kıbrıs’tan Çanakkale’ye Neden Eşek Getirildi? 12 Ekim 2019
Çanakkale Boğazı’nda Amerikalı Bir Kadın Sporcunun Başarısı 05 Ekim 2019
Bir Zamanlar Çanakkale’de Bir “Kırıkçatal Meyhanesi” Vardı 28 Eylül 2019
Bigalı “Mehmet Kazım’ın İstiklal Mücadelesi İle Geçen Bir Ömrü 14 Eylül 2019
Cumhuriyetin Onuncu Yılında Bayramiç’te Radyo Keyfi 25 Ağustos 2019
Türk İnkılâbı’nın Uygarlık Dünyasına Yaptığı En Büyük Hizmet: “Hayvan Vebasını Yok Etmesi” 09 Ağustos 2019
Mehmet Cavit Bey ve Osmanlı Bankası Çanakkale Şubesi’nin İlginç Serüveni 28 Temmuz 2019
Çanakkale’nin Kültür ve Eğlence Hayatında Unutulamayan Emek Sineması 03 Temmuz 2019
Genç Kalemler Dergisi’nde Bir Çanakkaleli Genç “Mehmet Ali Tevfik Bey” 24 Haziran 2019
Rüyası Atlantik’i Geçmekti 16 Haziran 2019
Çanakkale’deki İki Pakistanlı Hayırsever 09 Mayıs 2019
Cumhuriyet Döneminde Çanakkale’deki İtalyan Konsolosu Aşil Ksantapulo’nun Hayatı 01 Mayıs 2019
TBMM’nin Açılışının 99’ncu Yıldönümünde İşgalden Kurtuluşa 22 Nisan 2019
Çanakkale Boğazı’nda Bir Kaza: “Dumlupınar Faciası” 03 Nisan 2019
Dardanos Tabyasından Savaşa Bakmak 16 Mart 2019
Kilitbahirli Bir Sinema Ustası: “Ferdi Tayfur” 02 Mart 2019
Erzincan Depremi ve Sel Felaketine Çanakkalelilerin Yardımı 23 Şubat 2019
2. Dünya Savaşı Yıllarında Çanakkale’de Bir Cumhuriyet Savcısı “Hayrettin Perk” 02 Şubat 2019
Çanakkale’nin 1955’te Şeker İhtiyacı ve Şeker İmalatçısı Yahudi İsak Bey’in Bir Mektubu 25 Ocak 2019
60 Yıl Önce Bir Cumhurbaşkanı’nın Yorumu: “Çanakkale’yi Tanıtamıyorsunuz” 19 Ocak 2019